LEI Semantyczna reprezentacja LEI

Model LEI w RDF (Resource Description Framework)GLEIF we współpracy z data.world udostępnił na stronie data.world/gleif zawartość plików wersji źródłowej GLEIF w postaci połączonych otwartych danych w formacie RDF (Resource Description Framework).

Model semantyczny danych GLEIF zdefiniowany we współpracy z data.world dostarcza szczegółowych informacji na temat zawartości i struktury plików wersji źródłowej GLEIF. Model ten opublikowano jako zestaw ontologii RDF definiujących klasy, właściwości i relacje między segmentami plików wersji źródłowej GLEIF.

Ontologie RDF dla LEI:

Pliki wersji źródłowej GLEIF są pobierane, konwertowane do formatu połączonych otwartych danych RDF i udostępniane pod adresem data.world. Dane GLEIF w formacie połączonych otwartych danych RDF są obecnie aktualizowane i odświeżane co tydzień.

Nowe możliwości i rozwiązania zapewnione przez połączone otwarte dane GLEIF

Dostępność danych GLEIF w postaci wykresu wiedzy z połączonymi danymi umożliwia wszystkim użytkownikom LEI otwarte połączenie dowolnych aplikacji. Ułatwia to całkowicie nową fazę integracji i przyjęcia LEI przez użytkowników końcowych i dostawców bez konieczności zastosowania centralnego rozwiązania przez GLEIF.

Ogólnie rzecz biorąc, wykresy wiedzy zyskują ogromną popularność w wielu różnych obszarach, takich jak sprawozdawczość regulacyjna, analiza biznesowa, zarządzanie ryzykiem, łańcuch dostaw, rozwiązania w zakresie rozwoju biznesu czy zarządzanie klientami/kontrahentami. Dostępność danych GLEIF dotyczących LEI na tej platformie otwartych danych umożliwi GLEIF zarówno nadążanie za duchem czasów, jak i skupienie się na tych potencjalnych obszarach biznesowych.

Ponadto wykresy połączonych otwartych danych RDF mogą być tworzone przez inne jednostki z wykorzystaniem tych samych procedur. Oznacza to możliwość skalowalnej replikacji zapewniającej dostarczanie danych LEI GLEIF w formie połączonych otwartych danych poprzez strony trzecie.

Biorąc pod uwagę przyszłe przypadki biznesowe i wymagania dotyczące skalowalności (planowane w celu zwiększenia przyjęcia i wzrostu populacji LEI poprzez weryfikowalny LEI (vLEI), przyszłe zweryfikowane walidacje poświadczeń tożsamości, prefiksy dla unikalnych identyfikatorów transakcji (UTI) czy inne zastosowania LEI w gospodarce cyfrowej), niezwykle korzystne będzie udostępnienie tej funkcjonalności połączonych danych dostawcom, organom regulacyjnym i użytkownikom końcowym.

Modyfikacje połączonych otwartych danych GLEIF na rzecz zapewnienia kompatybilności LEI-CDF 3.1, RR-CDF 2.1 i Reporting Exceptions 2.1

W odpowiedzi na dalsze wytyczne i polityki Komitetu Nadzoru Regulacyjnego GLEIF opublikowała nowe wersje schematów danych i wymagań Poziomów 1 i 2, które zawierają nowe elementy i poszerzony zakres danych w referencyjnym modelu danych LEI. Ze względu na modyfikacje wdrożone w nowych standardach formatu danych LEI-CDF 3.1, RR-CDF 2.1 i Reporting Exceptions 2.1 zmienione zostały ontologie GLEIF, które zapewniają semantyczne definicje do wypełnienia połączonych otwartych danych plików wersji źródłowej GLEIF. Prace te są obecnie w toku, a ich zakończenie planuje się w momencie przejścia na nowe formaty danych XML GLEIF w 2022 r.