Rozwiązania Strategia cyfrowa GLEIF w odniesieniu do LEI

Raport GLEIF i IDC Technology: Prowadzenie interesów w oparciu na zaufaniu — Trwała rola bezpiecznej i niezawodnej tożsamości cyfrowejBezpieczna i wiarygodna tożsamość cyfrowa jest warunkiem niezbędnym do rozwiązania szeregu problemów hamujących obecnie przepływy handlowe. Do najpoważniejszych problemów można tu zaliczyć oszustwa i konieczność ograniczania ryzyka, a także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem środowiskiem, integracją finansową, efektywnością łańcucha dostaw i inne czynniki.

Z badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie GLEIF wynika, że 79% organizacji dojrzałych cyfrowo nadaje obecnie priorytet programom zaufania, a 37% z nich wymienia „ograniczanie ryzyka zagrażającego cyfrowemu zaufaniu” jako jeden z najtrudniejszych aspektów prowadzenia firmy w wymiarze cyfrowym. Aby zobrazować to zapotrzebowanie, warto wspomnieć, iż IDC prognozuje obecnie dwucyfrowy wzrost w skali roku w całym regionie EMEA na rynku technologii tożsamości i cyfrowego zaufania (Identity and Digital Trust, IDT).

Prezentowany raport IDC Technology, sponsorowany przez GLEIF, omawia te kwestie i bada, w jaki sposób zastosowanie LEI i vLEI może przyczynić się do transgranicznej identyfikacji podmiotów prawnych, aby umożliwić bardziej wydajne, bezpieczne i innowacyjne zarządzanie łańcuchem dostaw na całym świecie.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako PDF: Raport IDC Technology: Prowadzenie interesów w oparciu na zaufaniu — Trwała rola bezpiecznej i niezawodnej tożsamości (IDC Technology Spotlight: Driving Business with Trust - The Sustaining Role of Secure and Reliable Identities)