Prasa i media Blog GLEIF

Zwiększanie przejrzystości na rynkach handlu kryptowalutami i aktywami cyfrowymi dzięki kodowi LEI

Elsa Madrolle, dyrektor generalna na Europę w VerifyVASP, wyjaśnia rolę, jaką identyfikator podmiotu prawnego (LEI) odgrywa w propagowaniu zaufania i przejrzystości w całym ekosystemie aktywów wirtualnych, a także powody, dla których warto zostać agentem ds. weryfikacji (VA).


Autor: Elsa Madrolle, dyrektor generalna na Europę w VerifyVASP

  • Data: 2023-11-27
  • Odsłon:

Oferowana przez GLEIF platforma agentów ds. weryfikacji umożliwia instytucjom finansowym i innym nadzorowanym organizacjom zajmującym się weryfikacją i walidacją tożsamości podmiotów prawnych pozyskanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI. Cel ten osiąga poprzez zastosowanie bieżących procedur identyfikacji klienta w procesach Poznaj swojego klienta (Know Your Customer, KYC), onboardingu klienta oraz standardowych procesów aktualizacji danych o kliencie.

W maju 2023 r. firma VerifyVASP, singapurski dostawca rozwiązań RegTech dla dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP), została niedawno pierwszym agentem ds. weryfikacji działającym wyłącznie w obszarze handlu kryptoaktywami i aktywami cyfrowymi.

Podczas niedawnego Singapore Fintech Festival, w którym uczestniczyli liderzy branży chcący m.in. sprawdzić, w jaki sposób najnowsza technologia aktywów cyfrowych umożliwia utworzenie bardziej inkluzywnego i otwartego systemu finansowego, Elsa Madrolle, dyrektor generalna na Europę w VerifyVASP, objaśniała wartość LEI oraz dostawców VA w obszarze aktywów cyfrowych i kryptograficznych.

Jakie są kluczowe trendy regulacyjne wpływające na rynki handlu kryptowalutami i aktywami cyfrowymi?

Zalecenie nr 16 Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ma na celu ograniczenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu podczas handlu aktywami, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji własności. W aktualizacji z 2019 r. grupa FATF zobligowała ponad 200 krajów członkowskich i stowarzyszonych do wdrożenia regulacji nakładających na instytucje finansowe i firmy kryptograficzne uczestniczące w handlu wirtualnymi aktywami obowiązek pozyskiwania i wymiany precyzyjnych i wiarygodnych danych osobowych zleceniodawców i beneficjentów transakcji przez operacją sprzedaży aktywów lub w jej trakcie. Ta implementacja Zalecenia 16 jest również potocznie nazywana Travel Rule, czyli „zasadą podróży”.

Podmioty prywatne oraz kilka krajów i regionów na świecie pracują nad dostosowaniem się do wymogów zasady Travel Rule, i zaczynamy już widzieć pierwsze wdrożenia. W szczególności w maju 2023 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), które jednymi spójnymi przepisami obejmuje aktywa kryptograficzne, emitentów aktywów kryptograficznych i dostawców usług obrotu aktywami kryptograficznymi. Rozporządzenie MiCA uwzględnia zasadę Travel Rule poprzez rozszerzenie zakresu istniejącej unijnej zasady dotyczącej transferu środków pieniężnych (TFR) na handel aktywami kryptograficznymi. Obie regulacje będą obowiązywać od 30 grudnia 2024 r.

Inne kraje i regiony na świecie, w których już dostosowano przepisy do wymogów FATF, to Stany Zjednoczone, Kanada, Singapur, Korea, Japonia, Szwajcaria, Hongkong i Wielka Brytania, a wiele kolejnych dołączy w latach 2024-2025.

Jakie czynniki wpłynęły na decyzję VerifyVASP o przyjęciu roli agenta ds. weryfikacji?

Chcemy aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu zasady Travel Rule na całym świecie. Zauważyliśmy, że dane LEI mogą znacznie usprawnić identyfikację podmiotów VASP i umożliwić należyte badanie kontrahentów, pomagając naszym klientów w pełni respektować postanowienia przepisu Travel Rule i z wyprzedzeniem przygotować się na przyszłe rozwiązania regulacyjne.

Funkcjonując jako agent ds. weryfikacji, używamy kodów LEI klientów w naszej zdecentralizowanej usłudze przesyłania wiadomości w celu dostarczenia zweryfikowanych danych identyfikacyjnych potwierdzających tożsamość, niezbędnych do łatwego i wczesnego zapewniania zgodności z aktualnymi i oczekiwanymi wymogami regulacyjnymi. Efektem końcowym jest nowy poziom przejrzystości podmiotu handlującego kryptowalutami i aktywami wirtualnymi w różnych krajach i jurysdykcjach.

Działając jako VA, wspieramy również szerszą popularyzację kodów LEI na rynkach handlu aktywami wirtualnymi, umożliwiając zawieranie transakcji aktywami cyfrowymi w pełni legalne od strony zarówno dostawców usług, jak i emitentów kryptoaktywów.

Dlaczego dostawcy VASP powinni rozważyć uzyskanie kodów LEI?

Dochowanie należytej staranności wobec kontrahentów to bardzo duże wyzwanie dla operatorów VASP, co wynika z delikatnej natury informacji o zleceniodawcach i beneficjentach wymaganych przez zasadę Travel Rule. Grupa FATF wskazała, że potencjalnymi wiarygodnymi i niezależnymi źródłami informacji służącymi do weryfikacji tożsamości, beneficjentów rzeczywistych u osób prawnych oraz zawieranych porozumień są rejestry przedsiębiorstw prowadzone przez właściwe organy, wykazy instytucji regulowanych oraz dane LEI (dostępne w Globalnym Indeksie LEI).

Jednoznacznie widzimy, iż używanie kodów LEI może uprościć należyte badanie kontrahentów. Kody LEI zapewniają spójną, wiarygodną i uznawaną na całym świecie identyfikację podmiotów, co znacznie pomaga organom nadzorczym i uczestnikom rynku finansowego ocenić potencjalne zagrożenia. Kod LEI zawiera zapis informacji o firmie, w tym o jej tożsamości i strukturze grupy. Ponieważ kod LEI ma własny, niezależny proces weryfikacyjny mający na celu sprawdzenie rzetelności danych, jego masowe stosowanie coraz mocniej popierają organy regulacyjne i organizacje na całym świecie.

Dodatkowo podczas transakcji sprzedaży wirtualnych aktywów różne przepisy, w tym unijne rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych, wymagają stosowania kodu LEI (lub innego równoważnego oficjalnego identyfikatora zleceniodawcy lub beneficjenta niebędącego osobą fizyczną) w celu lepszej identyfikacji uczestniczących stron.

Biorąc pod uwagę, iż należy się spodziewać kontynuowania trendu umieszczania wymogu używania kodów LEI w kolejnych przepisach dotyczących obrotu kryptowalutami i aktywami cyfrowymi, dostawcy VASP powinni się odpowiednio przygotować.

Na ile solidne są procedury „Poznaj swojego klienta” (Know Your Customer, KYC) i należytego badania kontrahentów stosowane w VerifyVASP?

Nasz proces KYC jest w dużej mierze wzorowany na Zaleceniach FATF oraz zgodny z rygorystycznymi standardami, podobnymi do stosowanych przy współpracy z bankami korespondentami. Każdy dostawca VASP chcący dołączyć do naszej sieci musi najpierw przejść kompleksowe badanie oparte na kwestionariuszu należytego badania banków korespondentów (CBDQQ) opracowanego przez Wolfsberg Group, który został dostosowany do specyfiki branży aktywów wirtualnych. W ramach tego procesu prosimy dostawców o podanie ich kodów LEI, jeśli tylko je posiadają.

Pozyskanie statusu VA potwierdza wagę, jaką przykładamy do jak najstaranniejszego badania kontrahentów, ponieważ zwiększa to przejrzystość i wzmacnia zaufanie na całym rynku handlu kryptowalutami i zasobami cyfrowymi.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Elsa Madrolle jest dyrektor generalną na Europę w VerifyVASP, gdzie kieruje opracowywaniem i wdrażaniem ogólnofirmowej strategii, a także odpowiada za kontakty z klientami i organami regulacyjnymi na rynkach europejskich. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze tradycyjnych rynków kapitałowych, zdobyte w pracy dla globalnych banków JPMorgan i Deutsche Bank. Pomagała także klientom instytucjonalnym spełnić nowe wymogi regulacyjne wynikające z ustawy Dodda-Franka i rozporządzenia EMIR w odniesieniu do rozliczania instrumentów pochodnych na giełdzie CME Group. W ostatnich latach, przed objęciem obecnej roli, pracowała nad strategią wejścia na rynek i realizacją projektów w zakresie tokenizacji i zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML) u dostawcy usług rejestru rozproszonego (blockchain). Posiada tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Georgetown oraz tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (biegły analityk inwestycji alternatywnych).


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Jakość danych, Otwarte dane, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Agenci ds. weryfikacji