Prasa i media Komunikaty prasowe

GLEIF wspiera rozwój transgranicznych usług zaufania organizacyjnego wzajemnie uznanych przez Japonię i Europę

Standaryzowane identyfikatory podmiotów (LEI) w systemie eSeals umożliwiają japońskim i europejskim organizacjom dokonywanie transakcji cyfrowych z większym zaufaniem do autentyczności kontrahentów


  • Data: 2022-12-13

Program koncepcyjny zainicjowany przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wykazał, że włączenie identyfikatora podmiotów prawnych (LEI) do eSeals zapewnia znaczną międzynarodową interoperacyjność i zwiększa poziom zaufania. Inicjatywa została podjęta w celu wsparcia japońskiego programu konsorcyjnego, który ma rozwijać usługi zaufania na poziomie podmiotów wzajemnie uznawane przez organizacje japońskie i europejskie.

Japońscy uczestnicy programu koncepcyjnego to: Hitachi, Ltd.; Secom Trust Systems Co., Ltd.; Seiko Solutions Co., Ltd.; Keio University; TEIKOKU DATABANK, LTD. Wśród uczestników z Europy znalazły się podmioty, takie jak GLEIF, InfoCert S.p.A. oraz Société Internationale de Télécommunications Aéronautique.

Poza regulacjami eIDAS i państwami członkowskimi Unii Europejskiej, których one dotyczą, brakuje międzynarodowej spójności co do formatu lub wymogów w zakresie podpisu elektronicznego dla podmiotów prawnych eSeal. W związku z tym nie ma wzajemnie uznanego sposobu weryfikacji autentyczności tożsamości nadawcy poza granicami kraju przez odbiorcę eSeal. Rośnie jednak potrzeba harmonizacji transgranicznych usług zaufania w celu zapewnienia większego wsparcia rosnących wolumenów obrotów w handlu międzynarodowym oraz na platformach cyfrowych. Wartość transakcji importowych/eksportowych między Japonią a Unią Europejską w 2021 r. wyniosła około 14 bilionów jenów.

Komunikat prasowy do pobrania w formacie PDF