vLEI Cykl życia podmiotu nadającego vLEI

Wymagane dokumentyUmowa kwalifikacyjna podmiotu nadającego vLEI (vLEI Issuer Qualification Agreement)
Umowa pomiędzy GLEIF a organizacją, która została upoważniona przez GLEIF do działania jako kwalifikowany podmiot nadający vLEI. Umowa kwalifikacyjna podmiotu nadającego vLEI będzie taka sama dla wszystkich kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI.

Załączniki do Umowy kwalifikacyjnej podmiotu nadającego vLEI

Załącznik 1: Umowa o zachowaniu poufności (NDA) (Appendix 1: Non-Disclosure Agreement (NDA))
Dokument, który określa wymagania dotyczące postępowania z informacjami poufnymi.

Załącznik 2: Podręcznik Programu kwalifikacyjnego podmiotu nadającego vLEI (Appendix 2: vLEI Issuer Qualification Program Manual)
Dokument, który opisuje program kwalifikacyjny.

Załącznik 3: Lista kontrolna Programu kwalifikacyjnego podmiotu nadającego vLEI (Appendix 3: vLEI Issuer Qualification Program Checklist)
Dokument, który szczegółowo określa wymagania dotyczące kontroli i procesu kwalifikacji.
Kandydaci na podmioty nadające vLEI powinni wypełnić internetową wersję tej listy kontrolnej.

Załącznik 4: Dane kontaktowe podmiotu nadającego vLEI (Appendix 4: vLEI Issuer Contact Details)
Wykaz danych kontaktowych GLEIF i kandydata na podmiot nadający vLEI w trakcie trwania kwalifikacji oraz GLEIF i kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI w trakcie bieżącej działalności.

Załącznik 5: Umowa zapewnienia określonego poziomu świadczonych usług z kwalifikowanym podmiotem nadającym vLEI (SLA) (Appendix 5: Qualified vLEI Issuer Service Level Agreement (SLA))
Dokument, który szczegółowo określa zakres usług, które mają być świadczone przez GLEIF i w ramach programu kwalifikacji kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI.

Załącznik 6: Warunki korzystania ze znaku zaufania (TrustMark) przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI (Appendix 6: Qualified vLEI Issuer TrustMark Terms of Use)
Dokument, który szczegółowo określa warunki korzystania ze znaku zaufania (TrustMark) przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI.

Załącznik 7: Wymagane warunki Umowy pomiędzy kwalifikowanym podmiotem nadającym vLEI a podmiotem prawnym (Appendix 7: Qualified vLEI Issuer-Legal Entity Required Contract Terms)
Dokument, który określa postanowienia, które muszą być zawarte w Umowie pomiędzy kwalifikowanym podmiotem nadającym vLEI (QVI) a podmiotem prawnym nadającym vLEI.