LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Proces rezygnacji podmiotu nadającego LEIPodmiot nadający LEI – określany też jako Lokalna Jednostka Operacyjna – jest organizacją upoważnioną do nadawania kodów LEI i zarządzania nimi. Proces rezygnacji Lokalnej Jednostki Operacyjnej rozpoczyna się w jeden z następujących trzech sposobów:

  1. Lokalna Jednostka Operacyjna informuje GLEIF o wygaśnięciu umowy Master Agreement.
  2. GLEIF informuje Lokalną Jednostkę Operacyjną o wygaśnięciu umowy Master Agreement.
  3. Lokalna Jednostka Operacyjna nie jest w stanie świadczyć usług obejmujących nadawanie kodów LEI z powodu działania siły wyższej lub jakiegokolwiek innego wydarzenia.

Po rozpoczęciu procesu rezygnacji GLEIF zainicjuje działanie usługi „Inicjowanie przeniesienia zarządzania kodami LEI”. W ramach tego procesu GLEIF określi, czy którakolwiek z istniejących Lokalnych Jednostek Operacyjnych jest zainteresowana przejęciem portfolio kodów LEI od rezygnującej jednostki. Następnie GLEIF oceni, czy zainteresowana Lokalna Jednostka Operacyjna będzie odpowiednia, oraz potwierdzi przejęcie przez nią portfolio.

Rezygnująca Lokalna Jednostka Operacyjna, Lokalna Jednostka Operacyjna przyjmująca portfolio oraz GLEIF będą współpracować przy przeniesieniu kodów LEI z jednostki rezygnującej do nowej jednostki.

Po udanym zakończeniu masowego przeniesienia GLEIF ogłosi w swojej witrynie internetowej, która Lokalna Jednostka Operacyjna rezygnuje, a która przejmuje dane.

  • Jeśli proces rezygnacji przebiega według trzeciego scenariusza, GLEIF przeprowadzi go następująco:
    Zgodnie z „Umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług” GLEIF tymczasowo przejmie dane portfolio i uruchomi usługę „Inicjowanie przeniesienia zarządzania kodami LEI”. Odbędzie się to w ciągu 48 godzin w czasie dni roboczych obowiązujących w GLEIF, o ile dana Lokalna Jednostka Operacyjna wstrzyma codzienne przesyłanie plików LEI.
    W tym okresie GLEIF będzie tymczasowo zarządzać LEI, których dotyczy przenoszenie, oraz ogłosi to publicznie w swojej witrynie internetowej. GLEIF nie będzie jednak działać w imieniu Lokalnej Jednostki Operacyjnej i nie nada żadnych kodów LEI ani ich nie odnowi. GLEIF może tylko sprawdzić, czy dane kody LEI są prawidłowo dodane do Globalnego Systemu LEI, oraz przekazać informacje, które ułatwią indywidualne przeniesienie w przypadku danych podmiotów prawnych. Jeśli dana Lokalna Jednostka Operacyjna nie potwierdzi wznowienia działalności aż do czasu, gdy GLEIF nie zakończy przekazywania danych do Lokalnej Jednostki Operacyjnej przyjmującej portfolio, GLEIF będzie kontynuować przekazywanie danych.
    Rezygnująca Lokalna Jednostka Operacyjna zostanie wykluczona, jeśli przez 3 miesiące nie prześle odpowiedzi lub potwierdzenia o wznowieniu działalności.

Podstawowe cele procesu rezygnacji to zapewnienie kontynuacji usługi nadawania kodów LEI dla podmiotów prawnych, których dotyczy rezygnacja, oraz przeprowadzenie masowego przeniesienia kodów LEI przy jak najmniejszych kosztach dla Globalnego Systemu LEI.