vLEI

Cykl życia podmiotu nadającego vLEIPocząwszy od wstępnego wniosku, przez coroczną weryfikację kwalifikacji podmiotów nadających vLEI, aż po odebranie statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) określa jasny cykl życia podmiotu nadającego vLEI.

Więcej informacji na temat procesu kwalifikacyjnego GLEIF podmiotów nadających vLEI można znaleźć na stronie Proces kwalifikacyjny GLEIF podmiotów nadających vLEI.