vLEI Cykl życia podmiotu nadającego vLEI

Proces kwalifikacyjny GLEIF podmiotów nadających vLEIW procesie kwalifikacyjnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ocenia zdolność organizacji do uzyskania statusu kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI w ekosystemie weryfikowalnego LEI (vLEI). Organizacje, które weszły do ekosystemu vLEI za pośrednictwem procesu kwalifikacyjnego GLEIF, są uznawane na całym świecie za organizacje zapewniające zaufaną cyfrową tożsamość organizacji.

Organizacja uprawniona do wydawania weryfikowalnych LEI (vLEI) osobom prawnym oraz osobom, które reprezentują ich organizacje w roli urzędowej lub funkcjonalnej, jest określana jako Kwalifikowany podmiot nadający vLEI. Kwalifikowany podmiot nadający vLEI zajmuje się wydawaniem, weryfikacją i unieważnianiem poświadczeń vLEI. Kwalifikowane podmioty nadające vLEI pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla organizacji, które chcą uzyskać dane uwierzytelniające vLEI. Na poziomie podmiotu są one określane jako „Poświadczenia vLEI dla podmiotów prawnych”. Organizacje mające ważne dane uwierzytelniające vLEI podmiotu prawnego wnioskują o wydanie „Danych uwierzytelniających vLEI oficjalnej funkcji w organizacji podmiotu prawnego” przez kwalifikowany podmiot nadający vLEI.

Kwalifikowanymi podmiotami nadającymi vLEI będą organizacje już nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne) lub nowi partnerzy biznesowi. Wszystkie podmioty nadające vLEI muszą mieć kwalifikacje w programie kwalifikacji w ramach ekosystemu vLEI GLEIF, aby móc oferować usługi związane z danymi uwierzytelniającymi vLEI podmiotów prawnych i/lub danymi uwierzytelniającymi vLEI OOR.

W niniejszej części strony internetowej GLEIF udostępnione zostały wszystkie dokumenty i informacje dotyczące procesu kwalifikacyjnego GLEIF. Szczegółowe etapy procesu, które musi przejść każda organizacja starająca się o uzyskanie statusu uznanego przez GLEIF podmiotu nadającego vLEI, zostały przestawione na specjalnej stronie internetowej GLEIF: Program kwalifikacyjny.

Organizacje pragnące uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o uzyskanie statusu uznanego przez GLEIF podmiotu nadającego vLEI proszone są o zgłaszanie pytań dotyczących programu kwalifikacyjnego e-mailem na adres info@gleif.org.

GLEIF publikuje w swojej witrynie listę wszystkich Kwalifikowanych podmiotów nadających vLEI, Danych poświadczających vLEI dla podmiotów Prawnych oraz Danych poświadczających OOR *, tak aby istnienie Danych poświadczających vLEI dla podmiotów Prawnych oraz Danych poświadczających OOR nadanych podmiotom prawnym było możliwe do sprawdzenia.

*Przed opublikowaniem organizacja jest zobowiązana do potwierdzenia kwalifikowanemu podmiotowi nadającemu vLEI, że osoba OOR wyraziła zgodę na opublikowanie wartości pola.