Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie

Sprawozdanie roczne GLEIF za 2018 r. w formacie Inline XBRL pierwszym sprawozdaniem finansowym z dołączonym kodem LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-05-22
  • Odsłon:

gleif-abstractw-3-750x250

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jako pierwsza dołączyła identyfikator podmiotu prawnego (LEI) do dokumentacji finansowej w cyfrowej formie nadającej się do odczytu maszynowego. We współpracy z XBRL International GLEIF opublikowała swoje sprawozdanie roczne za 2018 r. w formie nadającej się do odczytu przez człowieka i odczytu maszynowego Inline XBRL i HTML, przy czym po raz pierwszy dołączyła swój kod LEI do informacji finansowych. Jest to pierwsze oficjalne sprawozdanie biznesowe na świecie, które automatycznie łączy składający je podmiot z jego zweryfikowanymi danymi referencyjnymi LEI zawartymi w Globalnym Indeksie LEI.

Ten krótki materiał wideo prezentuje zalety uwzględnienia LEI w formie Inline XBRL i HTML nadającej się do odczytu maszynowego i odczytu przez człowieka

Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym ujednolicone, ogólnodostępne, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotu prawnego na temat podmiotów posiadających LEI. Dane referencyjne zawierają informacje z wizytówek służbowych dotyczące danego podmiotu, w tym nazwę i adres siedziby, a także dane o jego relacjach właścicielskich z innymi podmiotami. Dane referencyjne, weryfikowane corocznie przez podmioty nadające LEI akredytowane przez GLEIF, są dokładne i aktualne.

XBRL International to organizacja zajmująca się opracowywaniem standardów na podstawie specyfikacji XBRL na licencji otwartej. Celem XBRL International jest poprawa rozliczalności i przejrzystości wyników przedsiębiorstw na całym świecie dzięki otwartemu standardowi wymiany danych dla sprawozdawczości biznesowej. Ze standardów korzysta ponad 130 regulatorów w ponad 70 krajach, aby zbierać od milionów spółek na całym świecie cyfrowe informacje biznesowe o wysokiej jakości, rzetelne i aktualne.

1st-screenshot-750x277
Dołączanie do sprawozdań kodów LEI w formie nadającej się do odczytu maszynowego może przynieść istotne korzyści dla całej branży, w tym pozwolić na ulepszenie metod sprawdzania danych i ograniczenie nadużyć.

Dołączanie LEI do sprawozdań biznesowych: lepsza weryfikacja podmiotów i łatwe zbieranie danych w Internecie

Proces dołączania kodu LEI organizacji – lub jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych lub dominujących – do cyfrowych sprawozdań finansowych pozwala uczestnikom rynku podejmującym strategiczne decyzje na podstawie oficjalnych dokumentów (np. przedsiębiorcom, inwestorom, regulatorom) w prosty i szybki sposób skonsolidować i zweryfikować informacje dotyczące podmiotu składającego taki dokument.

Istotne korzyści takiego podejścia dla uczestników rynku finansowego to:

  • Łatwa identyfikacja tożsamości podmiotu składającego dokument na podstawie jego LEI, co zwiększa zaufanie użytkownika końcowego w zakresie autentyczności i spójności dokumentu.
  • Automatyczny dostęp do zebranych danych dotyczących podmiotu składającego dokument. Pozwoli to uzyskać wiele korzyści, w tym: większą widoczność danych referencyjnych podmiotu dostępnych w ramach Globalnego Indeksu LEI, możliwość utworzenia nowych baz danych w Internecie zestawiających kluczowe zasoby danych podmiotów posiadających LEI, a także łatwe zbieranie danych na temat spółek z różnych źródeł, co zwiększa porównywalność ujednoliconych informacji finansowych.
  • Większa transparentność dla użytkowników końcowych w zakresie struktury właścicielskiej podmiotu. Sieci relacji między kodami LEI będzie można sprawdzić w prosty i automatyczny sposób, jeżeli kody LEI podmiotu składającego dokument, jego podmiotu stowarzyszonego, zależnego i dominującego zostaną uwzględnione w sprawozdaniach finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego.
  • Większe możliwości regulatorów, by ograniczyć nadużycia na rynku.
  • Sprawozdanie roczne GLEIF za 2018 r. zostało podpisane certyfikatami zgodnymi z eIDAS (rozporządzenie UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania). Stanowi to przykład zastosowania kodu LEI w ramach certyfikatu w celu zapewnienia bezterminowego zaufania i (pod względem technicznym) niezaprzeczalności. 

Publikując sprawozdanie roczne GLEIF za 2018 r. z dołączonym kodem LEI, GLEIF i XBRL International wykonały pierwszy krok w kierunku zrewolucjonizowania procesu publikacji zaufanych cyfrowych informacji finansowych, dostępu do nich i ich zbierania. Składanie sprawozdań finansowych w formacie Inline XBRL już dziś jest wymagane w wielu jurysdykcjach w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. GLEIF zachęca firmy przygotowujące się do tego scenariusza, aby rozważyły nie tylko zalety rezygnacji ze sprawozdań w formacie PDF, lecz także zalety dołączenia do swoich sprawozdań kodów LEI podmiotu składającego dokument, jego podmiotów stowarzyszonych i dominujących w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Ta prosta czynność może przynieść znaczące korzyści dla całej branży, w tym większe zaufanie, lepsze metody sprawdzania danych oraz ograniczenie nadużyć. W ten sposób GLEIF jeszcze raz pokazała w konkretny sposób, jak kody LEI mogą wspierać globalną gospodarkę cyfrową.

John Turner, międzynarodowy dyrektor generalny XBRL, komentuje: „Ten ważny pierwszy krok w kierunku zintegrowania LEI ze standardem XBRL wskazuje na globalne korzyści możliwe do uzyskania dzięki unikalnej identyfikacji oraz cyfrowej, strukturyzowanej sprawozdawczości. Jest to wyraźny przykład korzyści, jakie można uzyskać, oznaczając i strukturyzując dane, a także potencjału strukturyzowanych danych dla celów analizy, innowacyjności i współpracy. Naturalna współpraca między LEI i XBRL będzie oferować nową, wyższą transparentność oraz lepsze zaufanie i przejrzystość, w istotny sposób wspierając regulatorów i rynki finansowe”.

Dołączenie kodów LEI podpisów cyfrowych: większa pewność i zaufanie

W sprawozdaniu rocznym GLEIF z 2018 r. jej kod LEI również został dołączony do cyfrowych certyfikatów osób należących do kierownictwa GLEIF składającego swoje podpisy. Po raz pierwszy certyfikaty te łączą rolę osoby podpisującej z organizacją za pomocą LEI. Dzięki temu można ich użyć do sprawdzenia – automatycznie, z wykorzystaniem udostępnianych kodów LEI – czy składany dokument i osoby go podpisujące należą do tej samej organizacji. Dołączenie kodu LEI firmy do certyfikatów cyfrowych jej kierownictwa wykorzystywanych do podpisywania sprawozdań finansowych daje pewność co do rzetelności danych oraz co do tego, że informacje nie zostały zmanipulowane mimo możliwości dostępu do składanego dokumentu za pośrednictwem dowolnego serwera publicznego na świecie. Ponadto stosowanie podpisów cyfrowych, w tym również audytora, wspomaga sprawne procesy tworzenia i dystrybucji sprawozdania, pozwala wyeliminować dokumenty w formie papierowej oraz zwiększa pewność i zaufanie.

2nd-screenshot-750x556
Dołączenie kodów LEI do certyfikatów cyfrowych wspiera digitalizację transakcji biznesowych oraz zwiększa pewność i zaufanie.

Cyfrowe certyfikaty składających podpisy członków kierownictwa GLEIF dołączone do sprawozdania rocznego za 2018 r. są zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Jak podano na stronie internetowej Komisji Europejskiej (patrz sekcja „powiązane odsyłacze” poniżej), rozporządzenie eIDAS „pozwala na używanie środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (tj. podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, oznaczeń czasowych, rejestrowanej dostawy drogą elektroniczną oraz uwierzytelniania witryn internetowych) obywatelom, firmom i administracjom publicznym dla celów dostępu do usług on-line lub zarządzania transakcjami elektronicznymi”. To tworzy europejski rynek wewnętrzny dla elektronicznych usług zaufania „poprzez zapewnienie, że będą one działać ponad granicami i będą miały taki sam status prawny, jak tradycyjne procesy oparte na dokumentach papierowych. Firmy i obywatele będą stosować interakcje cyfrowe w sposób naturalny, tylko jeśli będą mieć pewność co do skuteczności prawnej takich usług”.

W celu dalszego rozwijania gospodarki cyfrowej na całym świecie GLEIF pragnie, by standaryzowane podpisywanie cyfrowe przy użyciu LEI było dostępne dla wszystkich. Złożono już propozycję standardowego sposobu dołączania kodów LEI do certyfikatów cyfrowych w formie odrębnej części standardu LEI (ISO 17442) i jest ona obecnie w trakcie opracowywania przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Podziękowania

GLEIF pragnie podziękować XBRL International, PortAlchemy, Aguilonius, FirmaPro, Workiva oraz Lange Design Intelligence za opracowanie oprogramowania i wsparcie przy tym projekcie. Bez nich nie byłoby możliwe przygotowanie sprawozdania rocznego GLEIF za 2018 r. w Inline XBRL.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Tożsamość cyfrowa, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Otwarte dane, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Zarządzanie ryzykiem, Zasady zarządzania