Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF i XBRL International pogłębiają współpracę na rzecz promowania identyfikacji podmiotów prawnych i sprawozdawczości biznesowej

Karla McKenna, dyrektor GLEIF ds. standardów, została wybrana do zarządu XBRL International


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-03-21
  • Odsłon:

w-abstract-2-750x250

W ostatnich informacjach prasowych XBRL International, organizacja not for profit zajmująca się opracowywaniem standardów w zakresie cyfrowej sprawozdawczości biznesowej, ogłosiła, że Karla McKenna, dyrektor Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ds. standardów, została wybrana do zarządu.

Celem XBRL International jest poprawa rozliczalności i przejrzystości wyników przedsiębiorstw na całym świecie dzięki otwartemu standardowi wymiany danych dla sprawozdawczości biznesowej. Ze standardów korzysta ponad 130 regulatorów w ponad 70 krajach, aby zbierać od milionów spółek na całym świecie cyfrowe informacje biznesowe o wysokiej jakości, rzetelne i aktualne. XBRL International to organizacja zajmująca się opracowywaniem standardów na podstawie specyfikacji XBRL na licencji otwartej.

Karla McKenna jest międzynarodową specjalistką ds. standardów w obszarze usług finansowych. Sprawując funkcję przewodniczącej Komitetu Technicznego ds. Usług Finansowych (ISO/TC 68) w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), obserwowała rozwój standardu ISO dla identyfikatora podmiotów prawnych (LEI), przy czym od maja 2015 r. działała bezpośrednio na rzecz GLEIF jako dyrektor ds. standardów. Karla McKenna już w 2009 r. związała się ze społecznością XBRL, najpierw poprzez pracę nad standardami ISO, a także jako członek zarządu w poprzedniej kadencji.

Robert Tarola, przewodniczący zarządu XBRL International, powiedział: „Serdecznie witamy Karlę z powrotem w zarządzie. Działając w tej funkcji, wnosi swoje niezwykle cenne doświadczenie. Jej wybór na to stanowisko pomaga nam również pogłębiać obecną, bardzo ważną współpracę z GLEIF”.

Promowanie identyfikacji podmiotów prawnych i sprawozdawczości biznesowej dzięki LEI i XBRL

GLEIF uważa powiązania między LEI i standardem XBRL za naturalną i bardzo ważną część globalnej architektury regulacyjnej, która pozwala połączyć identyfikator unikatowy w skali światowej z digitalizacją wyników oraz wszelkiego rodzaju raportów dotyczących ryzyka. Dlatego GLEIF i XBRL International połączyły siły, aby zmaksymalizować korzyści, jakie interesariusze z sektora publicznego i prywatnego mogą czerpać z cyfrowej identyfikacji podmiotów i sprawozdawczości biznesowej.

Kod LEI to proste rozwiązanie, które pozwala identyfikować podmioty prawne i może ułatwić transakcje biznesowe. Poprzez Globalny Indeks LEI GLEIF udostępnia największe źródło online, które zapewnia otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Żaden inny globalny otwarty system identyfikacji podmiotów nie stosuje równie rygorystycznego procesu regularnej weryfikacji danych.

Włączenie kodów LEI w inne metody weryfikacji podmiotów, w tym rozwiązania oparte na certyfikatach cyfrowych, pozwoli każdemu w prosty sposób połączyć wszelkie zapisane dane dotyczące organizacji i zidentyfikować, które podmioty są właścicielami których podmiotów. Kody LEI, jako wspólne ogniwo, pozwolą w sposób wiarygodny ustalać tożsamość w interakcjach internetowych, co ułatwi wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

XBRL jest otwartym standardem elektronicznej sprawozdawczości biznesowej. Na swojej stronie internetowej XBRL International wskazuje: „Każdego roku powstają miliony dokumentów XBRL zastępujących starsze raporty papierowe bardziej przydatnymi, wydajnymi i dokładnymi wersjami cyfrowymi. Mówiąc w skrócie, XBRL stanowi język, w którym terminy sprawozdawcze można zdefiniować w wiarygodny sposób. Terminy te mogą być następnie stosowane do unikalnego przedstawienia treści sprawozdań finansowych lub innych raportów dotyczących zgodności, wydajności lub kwestii biznesowych. Standard XBRL umożliwia szybką, cyfrową wymianę dokładnych informacji sprawozdawczych pomiędzy organizacjami”.

„Przejście od sprawozdań w formacie drukowanym PDF lub HTML do formatu XBRL przypomina przejście od fotografii tradycyjnej do fotografii cyfrowej lub od map papierowych do elektronicznych. Nowy format daje takie same możliwości, jak wcześniejsze metody, ale dodatkowo stwarza liczne nowe możliwości dzięki temu, że informacje są jasno zdefiniowane, niezależne od platformy, możliwe do sprawdzenia oraz dostępne elektronicznie. Podobnie jak mapy cyfrowe, cyfrowe raporty biznesowe w formacie XBRL upraszczają zastosowanie, udostępnianie, analizowanie danych oraz ich lepsze wykorzystanie”.

„Międzynarodowe konsorcjum XBRL jest wspierane przez ponad 600 organizacji członkowskich z sektora prywatnego i publicznego. Standard został opracowany i był doskonalony przez ponad dziesięć lat. Obsługuje on niemal każdy typ sprawozdawczości, a jednocześnie daje znaczne możliwości zwiększenia jakości i spójności raportów oraz opcji ich zastosowania”. XBRL może być stosowany na wiele różnych sposobów, w tym przez organy regulacyjne, spółki, rządy, dostawców danych, analityków, inwestorów i księgowych.

GLEIF i XBRL International współpracowały w zakresie przygotowania zaleceń dotyczących spójnego zastosowania Identyfikatora podmiotu prawnego w taksonomii i instancjach XBRL. (Szczegóły można znaleźć w poście na blogu GLEIF pod tytułem „Grupa Robocza XBRL International i GLEIF ds. tożsamości prawnej w elektronicznej sprawozdawczości biznesowej”, w części „Powiązane odsyłacze” poniżej).

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zgodność, Zarządzanie danymi, Tożsamość cyfrowa, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Otwarte dane, Zarządzanie ryzykiem, Zasady zarządzania