Prasa i media Blog GLEIF

Raport o postępach w sprawie inicjatywy mapowania ANNA i GLEIF: Publikacja pierwszego pilotażowego pliku przyporządkowującego kody ISIN do LEI

Połączenie między standardami pozwala firmom gromadzić dane wskazujące zaangażowanie w zakresie papierów wartościowych u danego emitenta oraz podmiotów powiązanych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-04-04
  • Odsłon:

01-people-750x250

4 kwietnia 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz Stowarzyszenie Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) pilotowały pierwszy codzienny plik typu open source wiążący nowo wydane numery identyfikacyjne papierów wartościowych (ISIN) i identyfikatory podmiotów prawnych (LEI). Codzienne pliki przyporządkowujące kody ISIN do LEI, dostępne teraz publicznie na stronie internetowej GLEIF, obecnie zawierają nowe pliki ISIN wydane przez 11 pionierskich krajowych agencji numerujących (NNA). Informacje na temat zaangażowanych NNA są publikowane na stronie internetowej ANNA. Można się spodziewać, że w przyszłości do programu dołączą kolejne NNA. W sumie istnieje 116 NNA odpowiedzialnych za wydawanie kodów ISIN.

Współpracę w tym zakresie między GLEIF i ANNA ogłoszono we wrześniu 2018 r. Inicjatywa ta została podjęta w celu ulepszenia przejrzystości zaangażowania poprzez powiązanie emitenta z emisją papierów wartościowych. Dzięki temu firmy mogą gromadzić dane, które jednoznacznie wskazują zaangażowanie w zakresie papierów wartościowych u danego emitenta oraz podmiotów powiązanych.

Pliki przyporządkowujące kody ISIN do kodów LEI zostały stworzone w oparciu o proces mapowania opracowany przez ANNA, który jest w trakcie zatwierdzania przez GLEIF. Usługa certyfikacji mapowania GLEIF to bezpłatny proces certyfikacji, który pozwala zagwarantować, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności. Każda NNA, która dołączy do inicjatywy mapowania kodów ISIN do LEI, może – i powinna – używać certyfikatu, który zostanie wystawiony dla ANNA.

Mapowanie LEI – idealny język dla biznesu: Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób GLEIF zapewnia otwarte rozwiązania o gwarantowanej jakości w zakresie mapowania

ISIN jest uznanym standardem globalnym służącym do unikatowej identyfikacji instrumentów finansowych, np. papierów wartościowych. Według Wikipedii: „Papier wartościowy to zbywalny składnik aktywów finansowych. Termin ten odnosi się ogólnie do każdej postaci instrumentu finansowego, jednak jego definicja prawna różni się w zależności od jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach termin ten wyraźnie nie dotyczy innych instrumentów finansowych niż akcje i instrumenty o stałym dochodzie. W innych jurysdykcjach obejmuje on niektóre instrumenty podobne do akcji i instrumentów o stałym dochodzie, np. warranty akcyjne. W niektórych krajach i językach termin „papier wartościowy” w użyciu potocznym oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego, nawet jeśli nie jest tak szeroko zdefiniowany w obowiązującym systemie prawnym i regulacyjnym”. Identyfikator podmiotu prawnego jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, np. emitentów papierów wartościowych.

Jak napisano w notatce prasowej ANNA opublikowanej we wrześniu 2018 r., w swej roli organu rejestracyjnego dla numerów ISIN „ANNA jest odpowiedzialna za rozwijanie i promowanie standardu ISIN poprzez własne działania oraz współpracę z członkami, organami regulacyjnymi i całą branżą. W wyniku tych działań numery ISIN zostały dotychczas wydane w ponad 200 jurysdykcjach na całym świecie, umożliwiając globalny handel transgraniczny oraz zwiększenie przejrzystości”. Inicjatywa mapowania kodów ISIN do LEI „podkreśla zaangażowanie i misję ANNA, jaką jest promowanie stosowania standardów, w tym dwóch standardów ISO używanych w ramach tej inicjatywy: ISIN (ISO 6166) i LEI (ISO 17442)”.

W dłuższej perspektywie istnieją plany rozszerzenia inicjatywy mapowania kodów ISIN do LEI, aby uwzględnić również starsze kody ISIN.

Interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami ID usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i obniża koszty zarządzania danymi

Dostawcy danych i inne organizacje mogą znacząco skorzystać na mapowaniu ich odpowiednich identyfikatorów z LEI, co zapewnia ich klientom zwiększoną funkcjonalność: interoperacyjność pomiędzy równoległymi platformami identyfikatorów usprawnia procesy weryfikacji podmiotów prawnych i istotnie obniża koszty zarządzania danymi dla użytkowników danych. Certyfikacja i późniejsza publikacja przez GLEIF ogólnodostępnych plików typu open source, które przyporządkowują identyfikatory do odpowiadających im kodów LEI, usprawniają proces gromadzenia, agregowania i uzgadniania informacji o kontrahencie. W ten sposób GLEIF tworzy idealny język dla biznesu. Dzięki niemu każdy będzie miał pewność co do tego, z kim pracuje, niezależnie od stosowanego identyfikatora.

Kody LEI są powiązane z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które opisują podmiot prawny, w tym jego strukturę właścicielską. Dzięki temu firmy mogą korzystać z najbardziej rygorystycznego na świecie systemu regularnej weryfikacji danych. Mapując alternatywny identyfikator z LEI, firma automatycznie uzyskuje dostęp do otwartych danych referencyjnych LEI o wysokiej jakości, które można pozyskać nieodpłatnie w ramach Globalnego Indeksu LEI. To chroni jej inwestycję w istniejące oprogramowanie i procesy, zapewniając jednocześnie wartość dodaną dzięki rzetelnym i wiarygodnym danym LEI.

W lutym 2018 r. GLEIF i SWIFT przedstawiły pierwszy plik typu open source, w którym międzynarodowe unikatowe kody identyfikujące banki i inne instytucje, czyli Business Identifier Code (BIC), zostały powiązane z kodami LEI. Publikując ten plik, organizacje GLEIF i SWIFT wprowadziły pionierski model współpracy, który, po raz pierwszy w historii, umożliwił uczestnikom rynku bezpłatne powiązanie ze sobą tych kluczowych identyfikatorów.

Wiemy, że każda firma korzystająca z identyfikacji podmiotów boryka się z tymi samymi wyzwaniami. Dobra wiadomość jest taka, że każda firma może skorzystać z tego samego rozwiązania. Tym rozwiązaniem są otwarte, bezpłatne i wiarygodne tabele mapowania GLEIF.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Mapowanie LEI, Otwarte dane, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Zarządzanie ryzykiem