LEI

ISO 17442: Standard GlobalnyGlobalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) powstał w celu niepowtarzalnej i jednoznacznej identyfikacji uczestników transakcji finansowych.

Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 17442 określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych podmiotu prawnego, które są najważniejszymi elementami identyfikacji. Sam kod identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) ma charakter neutralny i nie zawiera wbudowanych danych informacyjnych ani kodów krajów, które niepotrzebnie utrudniałyby użytkownikom korzystanie z niego.

Cztery kluczowe zasady na których opiera się LEI to:

 1. Norma ma zasięg globalny.
 2. Każdemu podmiotowi prawnemu przypisany jest jeden niepowtarzalny identyfikator.
 3. System opiera się na danych wysokiej jakości.
 4. System działa dla dobra publicznego i jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.

Kod uzyskany przez podmiot prawny jest publikowany przez organizację, która go nadała, wraz ze związanymi z nim danymi referencyjnymi LEI. Oznacza to, że pełne dane dotyczące wszystkich kodów LEI są zawsze dostępne publicznie bez ograniczeń do wglądu dla wszystkich zainteresowanych stron.

Norma ISO 17442 określa minimalne dane referencyjne, które należy podać dla każdego LEI:

 • Oficjalną nazwę podmiotu prawnego zgodnie z wpisem do oficjalnego rejestru.
 • Adres siedziby podmiotu prawnego.
 • Państwo założenia.
 • Kody oznaczające nazwy państw oraz ich jednostki administracyjne.
 • Datę pierwszego nadania LEI; datę ostatniej aktualizacji informacji LEI; oraz datę wygaśnięcia, jeżeli ma zastosowanie.

Dodatkowe informacje mogą zostać zarejestrowane na podstawie uzgodnienia z podmiotem prawnym oraz odpowiednim podmiotem nadającym LEI.

Stosowany zorganizowany system numeracji umożliwia zarządzanie identyfikatorami. System oparty na wymogach normy ISO 17442 został opracowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC), z uwzględnieniem zaleceń Rady Stabilności Finansowej, w sposób następujący:

 • Liczby 1-4: Czterocyfrowy prefiks identyfikujący wszystkie podmioty nadające kody LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne, LOU).
 • Liczby 5-18: Część kodu danego podmiotu wygenerowana i przydzielona przez LOU zgodnie z przejrzystymi i rzetelnymi zasadami. Zgodnie z wymogami ISO 17442 kod nie zawiera wbudowanych danych informacyjnych.
 • Liczby 19-20: Dwie liczby kontrolne określone w normie ISO 17442.