LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Podmioty kandydująceW pierwszej fazie procesu akredytacji, któremu musi poddać się organizacja starająca się o uzyskanie statusu podmiotu nadającego LEI, czyli tzw. wnioskująca Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU), wymagane jest opracowanie planu akredytacji. Po zatwierdzeniu planu przez GLEIF zostaje zawarta umowa Master Agreement. Status wnioskującej LOU ulega zmianie na kandydującą LOU i rozpoczyna się druga faza procesu akredytacji.

Wszystkie kandydujące LOU są ogłaszane na stronie GLEIF jak podano poniżej. Lista wszystkich podmiotów posiadających pełne uprawnienia do nadawania kodów LEI jest dostępna tutaj.

Kandydat Data zawarcia Master Agreement
African Export-Import Bank 2023-09-26
Druk Holding and Investments Limited 2023-06-21