LEI Common Data File formats

Dokumentacja pomocniczaGLEIF opublikowała format LEI-CDF w wersji 3.1, format Relationship Record-CDF w wersji 2.1 oraz format Reporting Exceptions w wersji 2.1, aby dostosować się do następujących trzech wytycznych Komitetu Nadzoru Regulacyjnego: Zdarzenia dotyczące podmiotu prawnego (dawniej określane jako „Działania korporacyjne”) i historia danych w Globalnym Systemie LEI, Wytyczne dotyczące powiązań funduszy inwestycyjnych i ich rejestracji w Globalnym Systemie LEI oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności LEI przez podmioty rządowe.

Z poniższej tabeli można pobrać dokumenty specyfikacji technicznej, definicje schematów XML oraz aktualizacje do aktualnych wersji formatów Common Data File (CDF).

Dodatkowo GLEIF udostępnia przykładowe pliki (XML, JSON i CSV) oraz przykładową odpowiedź interfejsu API opracowanego przez GLEIF, aby umożliwić weryfikację i testowanie danych LEI w aktualnych wersjach. Przykładowe pliki dotyczą skonsolidowanych plików GLEIF oraz plików wersji źródłowej i plików delta GLEIF.

Poniższa tabela przedstawia aktualne wersje formatów CDF, dokumenty pomocnicze i pliki przykładowe.

Format LEI-CDF wersja 3.1 Format RR-CDF wersja 2.1 Format Reporting Exceptions wersja 2.1
Przykładowe pliki – wersja źródłowa (XML, JSON, CSV) 2021-11-23_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-samples-description_v1.2-final.pdf

XML: 2021-11-23_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-xml-samples_v1.1-final.zip
JSON: 2021-11-23_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-json-samples_v1.1-final.zip
CSV: 2021-11-23_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-csv-samples_v1.1-final.zip
GC-Export-Breaking-Changes-Documentation.html

Uwaga: W dokumencie tym przedstawiono kilka możliwych do wystąpienia problemów w plikach wersji źródłowej oraz ich rozwiązania przy eksporcie danych / zachowaniu kompatybilności podczas migracji do nowych wersji (LEI-CDF 3.1, RR-CDF 2.1 oraz Reporting Exceptions 2.1).
Przykładowe pliki – pliki skonsolidowane (XML) 2022-01-17_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-xml-concatenated-samples_v1.0-final.zip
2022-02-09_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-xml-concatenated-comprehensive-example_v1.0-final.zip
2022-02-09_upcoming-cdf-xml-comprehensive-example-description_v1.0-final.pdf

Uwaga: 2022-02-09_lei-cdf-3.1-and-rr-cdf-2.1-and-repex-cdf-2.1-xml-concatenated-comprehensive-example_v1.0-final.zip ma dodatkowe pola i obejmuje szerszy zakres.
Przykład – odpowiedź API opracowanego przez GLEIF GLEIF-API-example.json
GLEIF-API-Changes-Documentation.html

Uwaga: Przykładowa odpowiedź API ma przede wszystkim na celu przedstawienie pełnego zestawu dodatkowych atrybutów i relacji, które będą dostępne w nowym API. Treści podane w przykładzie mogą nie odpowiadać rzeczywistym przypadkom.
Przekształcenie XSLT LEI-CDF_3.1-to-2.1_transformation.xslt RR-CDF_2.1-to-1.1_transformation.xslt Reporting-Exceptions-Format_2.1_to_1.1_transformation.xslt
2021-09-30_XSLT-Documentation_v1.1_final.pdf
Dokument przewodni dotyczący okresu przejściowego 2021-09-30_Guiding_Document_for_the_Transition_Period_v1.1_final.pdf
Przewodnik dla odbiorców danych Krótki przewodnik GLEIF dla odbiorców danych

Uwaga: Przy eksporcie plików LEI Search format jest taki sam, jak w przypadku wspomnianych powyżej przykładowych plików wersji źródłowej.

Aby na bieżąco śledzić wszelkie działania podejmowane przez GLEIF oraz zmiany w zakresie LEI, zapisz się na subskrypcję powiadomień e-mail GLEIF dot. aktualizacji technicznych, używając do tego formularza dostępnego online. Dalsze informacje można znaleźć tutaj.