O LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Podmioty kandydującecurrent-candidates.pl-750x394

W pierwszej fazie procesu akredytacji, któremu musi poddać się organizacja starająca się o uzyskanie statusu podmiotu nadającego LEI, czyli tzw. wnioskująca Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU), wymagane jest opracowanie planu akredytacji. Po zatwierdzeniu planu przez GLEIF zostaje zawarta umowa Master Agreement. Status wnioskującej LOU ulega zmianie na kandydującą LOU i rozpoczyna się druga faza procesu akredytacji.

Wszystkie kandydujące LOU są ogłaszane na stronie GLEIF jak podano poniżej. Lista wszystkich podmiotów posiadających pełne uprawnienia do nadawania kodów LEI jest dostępna tutaj.

Kandydat Data zawarcia Master Agreement
(ltr: Nordic Legal Entity Identifier AB 2020-12-18