LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Wymagane dokumentyOrganizacje zainteresowane uzyskaniem statusu podmiotów nadających LEI muszą w trakcie Procesu Akredytacji odpowiednio uwzględnić i załączyć wszystkie dokumenty wymienione poniżej, udostępnione na mocy zezwolenia CC0 (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)):

Dokumentacja podstawowa:

Master Agreement

Załączniki do umowy Master Agreement:

Zał. 01: Umowa o zachowaniu poufności
Zał. 02: Lista wymagań akredytacyjnych
Zał. 02: Podręcznik akredytacji
Zał. 03: Wypełniony plan akredytacji i dokumentacja uzupełniająca wnioskodawcy
Zał. 04: Lista wymagań akredytacyjnych i dokumentacja uzupełniająca kandydata
Zał. 05: Wymogi umowy LOU
Zał. 06: Umowa o poziomie świadczonych usług
Zał. 07: Płatności
Zał. 08: Obowiązki dodatkowe
Zał. 09a: Wzór dla Warunków korzystania GLEIF
Zał. 09b: Wzór dla Warunków korzystania, Wzór dla LOU
Zał. 10: Wymogi corocznej weryfikacji akredytacji
Zał. 11: Obowiązujące przepisy szwajcarskiej Ustawy o ochronie danych
Zał. 12: Dane kontaktowe Stron
Zał. 13: Indywidualne odstępstwa od umowy Master Agreement
Zał. 14: Wymogi w stosunku do usług świadczonych przez strony trzecie

Dokumentacja uzupełniająca:

Lista wymagań planu akredytacji
Formularz kartoteki rejestru – arkusz
Analiza szacunkowej liczby LEI
Kwestionariusz dotyczący funduszy
Formularz zgodności z wymogami dot. zwrotu kosztów

Prawo właściwe:

Współpraca z GLEIF podlega we wszystkich aspektach przepisom szwajcarskiego prawa materialnego i musi być zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem przewidzianych w prawie szwajcarskich norm kolizyjnych. Na stronie internetowej GLEIF dostępna jest lista przydatnych linków do wybranych materiałów dotyczących szwajcarskiego prawa federalnego i kantonalnego oraz praktyki sądownictwa federalnego i kantonalnego. Dla uniknięcia wątpliwości lista ta w żadnym wypadku nie oznacza ograniczenia zakresu obowiązujących przepisów prawa materialnego Szwajcarii.

Swiss Federal Law

Decisions of the Swiss Supreme Court

Law of the Canton Basel

Court decision of the Canton Basel

GLEIF dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ścisłości publikowanych informacji, jednak nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do dokładności, wiarygodności, aktualności ani kompletności niniejszych informacji. GLEIF zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści, częściowo lub w całości, bez uprzedzenia. GLEIF w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu, użycia lub nieużycia opublikowanych informacji ani też za niewłaściwe wykorzystanie połączenia lub usterki techniczne.