O LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Wymagane dokumentyOrganizacje zainteresowane uzyskaniem statusu podmiotów nadających kody LEI muszą uwzględnić i załączyć, w miarę możliwości, wszystkie dokumenty wymienione poniżej udostępnione na mocy zezwolenia CC0 (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) w trakcie Procesu akredytacji:

Dokumentacja podstawowa:

Master Agreement

Załączniki do umowy Master Agreement:

Zał. 01: Umowa o zachowaniu poufności
Zał. 02: Lista wymagań akredytacyjnych
Zał. 02: Podręcznik akredytacji
Zał. 03: Wypełniony plan akredytacji i dokumentacja uzupełniająca wnioskodawcy
Zał. 04: Lista wymagań akredytacyjnych i dokumentacja uzupełniająca kandydata
Zał. 05: Wymogi umowy LOU
Zał. 06: Umowa o poziomie świadczonych usług
Zał. 07: Płatności
Zał. 08: Obowiązki dodatkowe
Zał. 09a: Wzór dla Warunków korzystania GLEIF
Zał. 09b: Wzór dla Warunków korzystania, Wzór dla LOU
Zał. 10: Wymogi corocznej weryfikacji akredytacji
Zał. 11: Obowiązujące przepisy szwajcarskiej Ustawy o ochronie danych
Zał. 12: Dane kontaktowe Stron
Zał. 13: Indywidualne odstępstwa od umowy Master Agreement
Zał. 14: Wymogi w stosunku do usług świadczonych przez strony trzecie

Dokumenty pomocnicze:

Lista wymagań planu akredytacji
Formularz kartoteki rejestru – arkusz
Analiza szacunkowej liczby LEI

Prawo właściwe:

Współpraca z GLEIF podlega we wszystkich aspektach przepisom szwajcarskiego prawa materialnego i musi być zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem szwajcarskich zasad rządzących kolizją norm prawnych. Na stronie internetowej GLEIF dostępna jest lista przydatnych linków do wybranych materiałów dotyczących szwajcarskiego prawa federalnego i kantonalnego oraz praktyki sądownictwa federalnego i kantonalnego, która to lista jednak nie oznacza w żadnym wypadku ograniczenia zakresu obowiązujących przepisów prawa materialnego Szwajcarii.

Prawo federalne Szwajcarii

Wyroki Sądu Najwyższego Szwajcarii

Prawo Kantonu Bazylei

Wyrok Sądu Kantonu Bazylei

Pomimo dołożenia przez GLEIF wszelkich starań w celu zapewnienia ścisłości publikowanych informacji nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do ścisłości, wiarygodności, aktualności ani pełności niniejszych informacji. GLEIF zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści, częściowo lub w całości, bez uprzedzenia. GLEIF nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu, użycia lub nieużycia opublikowanych informacji, za niewłaściwe wykorzystanie połączenia lub usterki techniczne.