Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF

Pobierz raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI


  • Data: 2021-04-09
  • Odsłon:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje co miesiąc raporty, które ukazują poziom jakości danych uzyskanych przez indywidualne podmioty nadające LEI. Raporty te zapewniają następujące informacje:

  • Ogólną punktację jakości danych LEI w okresie sprawozdawczym w danym podmiocie nadającym LEI.
  • Postępy osiągnięte przez podmiot nadający LEI w stałej optymalizacji jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie Ogólnej punktacji jakości danych LEI.
  • Przedstawienie jakości danych poszczególnych podmiotów nadających LEI w porównaniu ze średnią wydajnością podmiotów nadających LEI.
  • Wyniki kontroli GLEIF w odniesieniu do danych LEI pod względem zgodności z wdrożonymi kryteriami jakości, tzn. odsetek rekordów zgodnych z wymogami.
  • Punktacja jakości danych osiągnięta przez podmiot nadający LEI w krajach, gdzie podmiot te kody nadaje: Kolor czerwony (wynik równy lub mniejszy od 90%), kolor pomarańczowy (wynik powyżej 90% bądź równy lub mniejszy od 95%), kolor żółty (powyżej 95% bądź równy lub mniejszy od 98%), kolor zielony (powyżej 98% bądź równy lub mniejszy od 100%).
  • Odsetek rekordów danych LEI zarządzanych przez podmiot nadający LEI, spełniających wymogi określonych poziomów dojrzałości jakości. Wykres w prawej części raportu przedstawia wyniki w odniesieniu do następujących poziomów dojrzałości: Poziom 1 – „Jakość wymagana” (musi wynosić 100 procent w odniesieniu do wszystkich rekordów danych); Poziom 2 – „Jakość oczekiwana” (powinna wynosić 100 procent); Poziom 3 – „Jakość doskonała” (im wyższa, tym lepsza).
  • Statystyki dotyczące postępowania z zastrzeżeniami otrzymanymi przez organizację nadającą kody LEI za pomocą scentralizowanego narzędzia do zarządzania zastrzeżeniami udostępnionego przez GLEIF, które zwiększa możliwości inicjowania aktualizacji danych LEI przez wszystkie zainteresowane strony.
  • Liczbę dni w miesiącu, kiedy podmiot nadający LEI dostarcza pliki zgodne z odpowiednimi Common Data File format.

Miesięczne raporty dot. jakości danych są dostępne do pobrania (patrz tabela poniżej).

LEI Issuer Data Quality Reports | March 2021
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)Pobierz
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico)Pobierz
Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg)Pobierz
Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag)Pobierz
Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.)Pobierz
Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria)Pobierz
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia)Pobierz
Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague)Pobierz
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME)Pobierz
Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania)Pobierz
EQS Group AG (EQS)Pobierz
GS1 AISBL (GS1)Pobierz
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice)Pobierz
InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere)Pobierz
InfoCert S.p.A. (InfoCert)Pobierz
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)Pobierz
KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia)Pobierz
KELER Central Depository Ltd. (KELER Ltd.)Pobierz
Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce)Pobierz
Korea Securities Depository (KSD)Pobierz
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)Pobierz
Legal Entity Identifier India Limited (LEIL)Pobierz
London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange)Pobierz
LuxCSD S.A (LuxCSD)Pobierz
Nasdaq CSD SE (NasdaqLEI)Pobierz
Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office)Pobierz
Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH))Pobierz
Qatar Central Bank (Qatar Credit Bureau)Pobierz
Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif)Pobierz
Strate (Pty) Ltd (Strate)Pobierz
The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange)Pobierz
Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE))Pobierz
Tunisie ClearingPobierz
Ubisecure Oy (RapidLEI)Pobierz
Xerius Ondernemingsloket (Xerius)Pobierz
Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE)Pobierz
İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank)Pobierz
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia)Pobierz
中国金融电子化公司(China financial computerization corp)Pobierz