Dane LEI Opracowany przez GLEIF interfejs programowania aplikacji (API) Look-up do wyszukiwania LEI

Uzyskiwanie dostępu do APIGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) to instytucja, której zależy na świadczeniu usług umożliwiających uczestnikom rynku korzystanie z bogactwa informacji dostępnych w puli danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Opracowany przez GLEIF interfejs programowania aplikacji (API) „Look-up” do wyszukiwania LEI przyczynia się do osiągnięcia tego celu, umożliwiając stronie zainteresowanej szybkie uzyskanie aktualizacji w zakresie wstępnie zdefiniowanej listy do 200 rekordów LEI.

Korzystanie z API jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. GLEIF nie wchodzi z poszczególnymi użytkownikami danych LEI w żadne indywidualne stosunki umowne ani relacje wymagające administracyjnego toku postępowania.

Do API mają zastosowanie Warunki korzystania z danych LEI, które obejmują dostęp, poziomy usługi oraz warunki prawne.

W razie konieczności zarejestrowania GLEIF jako usługodawcy będącego stroną trzecią szczegółowe dane rejestracyjne naszej organizacji można znaleźć tutaj.

Opracowana przez GLEIF wersja 2.0.1 API Look-up do wyszukiwania LEI, uruchomiona w grudniu 2018 r., jest oparta na odpowiedniej wersji LEI-Common Data File (CDF) format. Format LEI-CDF definiuje sposób raportowania przez podmioty nadające LEI swoich LEI i danych Poziomu 1 dotyczących tego, „kto jest kim”; tj. informacji z wizytówki służbowej podmiotu prawnego opublikowanych w rekordzie LEI. Opracowana przez GLEIF wersja 2.0.1 API Look-up do wyszukiwania LEI jest oparta na wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

Jak korzystać z wersji 2.0.1 opracowanego przez GLEIF API Look-up do wyszukiwania LEI

Aby wysłać zapytanie, należy użyć podstawowego adresu URL, po którym należy wpisać listę LEI oddzielonych przecinkami:

https://leilookup.gleif.org/api/v2/leirecords?lei=

Odpowiedzi są generowane w formacie JSON.

Strona demonstracyjna przedstawiająca intuicyjny wygląd prezentacji wersji 2.0.1 API jest dostępna tutaj.

Pełna dokumentacja dotycząca wersji 2.0.1 API jest dostępna tutaj.

Wsparcie i informacje zwrotne

Pierwsza wersja API Look-up do wyszukiwania LEI została opracowana z myślą o spełnieniu najważniejszych potrzeb wyrażonych przez ponad czterdzieści organizacji reprezentujących użytkowników danych LEI, które uczestniczyły w teście beta przeprowadzonym w 2017 r. Daje ona dostęp do danych Poziomu 1 informujących, „kto jest kim”. W nadchodzącej przyszłości aplikacja będzie rozwijana w oparciu o informacje zwrotne od podmiotów zainteresowanych. GLEIF będzie wdzięczna za wszelkie informacje zwrotne na temat API, w szczególności dotyczące:

  • Przypadków używania API w firmie użytkownika.
  • Składni zapytań.
  • Formatów odpowiedzi.
  • Pól danych, jakie należałoby uwzględnić w API.

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z opracowanego przez GLEIF API Look-up do wyszukiwania LEI lub przedstawić sugestie dotyczące dalszego rozwijania interfejsu, należy skontaktować się z leidata@gleif.org.

Aktualności dotyczące rozwoju API

Prosimy subskrybować nasze powiadomienia e-mailowe o aktualizacjach technicznych, aby móc na bieżąco śledzić aktualności techniczne, w tym nowości dotyczące opracowanego przez GLEIF interfejsu programowania aplikacji Look-up do wyszukiwania LEI.