Prasa i media Blog GLEIF

Dobry początek: pierwszy komercyjny przypadek użycia podkreśla wartość kryptograficznie weryfikowalnego kodu LEI w budowaniu cyfrowego zaufania

W ramach projektu PharmaLedger, gdzie pioniersko wykorzystuje się vLEI do projektowania i wdrażania systemów blockchain w ochronie zdrowia, GLEIF bada potencjał vLEI w zakresie wprowadzania cyfrowego zaufania w ochronie zdrowia i nie tylko.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2022-06-30
  • Odsłon:

Wyniki badania McKinsey & Company wskazują, że pandemia Covid-19 przyspieszyła cyfryzację systemów ochrony zdrowia nawet o siedem lat. Konieczność przeniesienia niektórych aspektów życia zawodowego i prywatnego do sieci wyraźnie pokazała, jak ważny jest dostęp do globalnych systemów i platform, które są bezpieczne oraz promują współpracę i innowacje na całym świecie.

W dzisiejszym środowisku cyfrowym zaufanie zdobywa się z trudem, a przechowywanie dokumentów online i komunikacja na duże odległości jest we współczesnym biznesie normą. Wobec braku jednego, otwartego i uniwersalnego protokołu umożliwiającego weryfikację autentyczności informacji i źródeł danych organizacje muszą więc samodzielnie podejmować decyzje o tym, komu i czemu mogą ufać.

Chyba nigdzie indziej zaufanie nie jest tak ważne jak w ochronie zdrowia, gdzie od możliwości szybkiego i dokładnego rozeznania, czy dana jednostka jest i robi to, co twierdzi, że robi, dosłownie zależy ludzkie życie.

Obecne tempo transformacji cyfrowej i rozwój globalnej gospodarki cyfrowej stwarza pilną i jak dotąd niezaspokojoną potrzebę większego bezpieczeństwa, wygody oraz łatwości korzystania z tożsamości cyfrowej zarówno przez organizacje, jak i osoby zajmujące oficjalne stanowiska. W szczególności konieczne są dalsze działania w obszarze silnego uwierzytelniania, weryfikacji tożsamości i potwierdzania autentyczności danych. Obecne tempo cyfrowych zmian w obrębie światowej gospodarki wymaga znalezienia otwartego, komercyjnie neutralnego i globalnego rozwiązania, które byłoby bezpieczne, wygodne i łatwe w użyciu, czego nie są w stanie zapewnić współczesne systemy cyfrowej weryfikacji tożsamości w organizacjach. Takim rozwiązaniem jest vLEI. Ma ono potencjał, by zrewolucjonizować bezpieczne zarządzanie tożsamością w Internecie oraz ochronę cyfrowej komunikacji i transakcji firm z każdej branży.

By pomóc w tworzeniu cyfrowego, zaufanego ekosystemu do zastosowań w ochronie zdrowia, GLEIF angażuje się w projekt PharmaLedger sponsorowany przez Innovative Medicines Initiative (IMI) i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Dzięki tej współpracy identyfikator podmiotu prawnego (LEI) stał się kluczowym elementem nowej platformy blockchain dla usług medycznych. PharmaLedger będzie jednym z pierwszych na świecie dostawców usług z wbudowanym weryfikowalnym LEI (vLEI), czyli nowym cyfrowym identyfikatorem organizacyjnym GLEIF. vLEI (cyfrowy odpowiednik LEI) zostanie użyty w ramach PharmaLedger do tworzenia cyfrowego zaufania w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami w blockchain. To pionierskie zastosowanie będzie też elementem próby w ramach wielonarodowej, ogólnobranżowej inicjatywy mającej na celu cyfryzację informacji o produktach dla pacjentów. W tym przypadku vLEI będzie używane do identyfikacji producenta produktu na ulotkach farmaceutycznych.

To pionierskie wdrożenie wskazuje tylko na niektóre potencjalne korzyści, jakie vLEI jest w stanie zapewnić firmom na całym świecie dzięki zwiększeniu poziomu zaufania.

Wydajność operacyjna

W przypadku programu PharmaLedger cyfrowe zaufanie zapewniane przez vLEI może znacznie zwiększyć wydajność operacyjną globalnego sektora medycznego. Usprawni również cyfrową wymianę danych i dokumentacji w opiece zdrowotnej — od badań klinicznych po współpracę w łańcuchu dostaw.

Na przykład dzięki platformie PharmaLedger organy regulacyjne i producenci będą mogli przyspieszyć proces opracowywania i zatwierdzania leków, a następnie udostępnić pacjentom najważniejsze informacje o produktach w formie cyfrowej. System ten pozwoli również organom regulacyjnym szybciej i skuteczniej zatwierdzać ulotki leków. Wyobraźmy sobie, że można zeskanować opakowanie z lekarstwem za pomocą smartfona, aby wyświetlić najnowszą zatwierdzoną ulotkę w formie cyfrowej i mieć przy tym pewność, że dokument ten jest autentyczny. Innowacyjne zastosowania tego typu są jednak możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy przyjmą tę samą formę cyfrowej tożsamości. Dzięki zaangażowaniu GLEIF w program PharmaLedger staje się to rzeczywistością.

Gdyby w gospodarce światowej dało się zapewnić wyższy poziom zaufania cyfrowego na szerszą skalę, pozwoliłoby to zoptymalizować wiele różnych systemów. Od kontroli celnych i granicznych przez procesy należytej staranności w łańcuchu dostaw, weryfikację w procesie rejestracji i logowania w zaufanej sieci po umożliwienie bezpiecznego zawierania zdalnych transakcji. Możliwości są nieograniczone.

Natychmiastowe wdrożenie

Zastosowanie vLEI umożliwia firmom z branży medycznej niemal natychmiastowe wejście do blockchainu PharmaLedger i szybkie nawiązywanie współpracy z innymi firmami, które już się w nim znajdują. Jednocześnie wzbudza to zaufanie tych firm, ponieważ wiedzą one, że ich tożsamość została solidnie zweryfikowana. Być może jeszcze ważniejsze jest to, że model ten pozwala upoważnionym przedstawicielom tych firm bezpiecznie i cyfrowo autoryzować wymianę wrażliwych, odseparowanych informacji z innymi partnerami, zgodnie z zasadami regulującymi taką wymianę.

Jak wyjaśnia Daniel Fritz, szef projektu PharmaLedger Industry: „PharmaLedger musi identyfikować i weryfikować firmy i ich przedstawicieli, abyśmy mieli pewność, że firmy dołączające do naszego blockchaina, jak również osoby autoryzujące wymianę danych, są tymi, za kogo się podają. Wszystkie dane oparte na blockchainie są oczywiście niezmienne, ale teraz, kiedy mamy vLEI, możemy zapewnić, że w systemie nie ma fałszywych firm. Daje to również uczestnikom możliwość tworzenia relacji handlowych niemal natychmiast, ponieważ każdy z nich ma znak zaufania”.

Oprócz ochrony zdrowia identyfikator vLEI może też zoptymalizować proces przyjmowania pracowników w organizacjach z różnych branż. Usługi finansowe i inne podmioty świadczące usługi regulowane mogą bardzo skorzystać na wprowadzeniu vLEI do usprawnienia i przyspieszenia procesu weryfikacji nowych pracowników i partnerów oraz prowadzenia bieżących transakcji. Każdy rodzaj platformy handlowej czy wymiany danych, niezależnie od wielkości, może opierać się na tej samej podstawie zaufanej tożsamości, jaką zapewnia model PharmaLedger.

Nowy poziom zaufania w nowej erze cyfrowej tożsamości

Zaangażowanie GLEIF w program PharmaLedger jest odpowiedzią na pilną i niezaspokojoną potrzebę większego bezpieczeństwa, wygody i łatwości używania cyfrowej tożsamości w ochronie zdrowia. To jednak dopiero początek.

PharmaLedger jest tylko jednym z pierwszych przykładów tego, jak vLEI zmienia warunki weryfikacji tożsamości w organizacjach z korzyścią dla wszystkich sektorów, a każdego dnia pojawiają się nowe zastosowania. W miarę jak ekosystem vLEI będzie się rozwijał, zapewni organizacjom rządowym, firmom i wielu innym podmiotom prawnym na całym świecie dostęp do jednoznacznie zweryfikowanych danych identyfikacyjnych dotyczących ich statusu prawnego, struktury własnościowej i upoważnionych przedstawicieli we wszystkich cyfrowych przejawach ich działalności biznesowej, a także dostarczy zaufanych usług i otwartych, wiarygodnych danych do unikalnej identyfikacji podmiotów prawnych na całym świecie.

Jeśli dostrzegasz możliwości wykorzystania vLEI w swojej branży, zapraszamy do rozmowy na temat wykorzystania weryfikacji tożsamości vLEI w przyszłych aplikacjach, usługach i modelach biznesowych.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). W 2023 roku został wybrany członkiem zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Niemczech. W 2021 roku został powołany do nowego Branżowego Zespołu Doradczego będącego częścią globalnej Inicjatywy Standardów Cyfrowych (DSI) ICC. W ramach tej roli pełni funkcję wiceprzewodniczącego grupy pracującej nad „środowiskiem sprawdzonej technologii” W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której S. Wolf piastował stanowisko Dyrektora Naczelnego. Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Znaczniki artykułu:
Weryfikowalne LEI (vLEI), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tożsamość cyfrowa, Przypadek biznesowy LEI