Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Zapewnienie prawdziwej wartości biznesowej w rocznej sprawozdawczości finansowej


  • Data: 2020-07-27
  • Odsłon:

Nowe rozporządzenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nakłada na przedsiębiorstwa notowane na rynkach regulowanych UE obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w określonym formacie: jednolitym europejskim formacie elektronicznym (ESEF).

W miarę jak organizacje przygotowują się do raportowania ESEF, Global LEI Foundation wyjaśnia korzyści płynące z jednoczesnego umieszczania LEI w rocznych sprawozdaniach finansowych i certyfikatach cyfrowych. Ten webcast zawiera proste instrukcje opisujące krok po kroku, jak wdrożyć LEI, aby osiągnąć znaczące korzyści, wykorzystując sprawozdanie roczne GLEIF 2019 jako przykład najlepszej praktyki.

Więcej informacji można znaleźć na blogu Global LEI Foundation tutaj.