Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Tożsamość cyfrowa: wszystko sprowadza się do autentyczności


  • Data: 2022-02-07
  • Odsłon:

Jak można być pewnym, że coś jest prawdziwe w cyfrowym świecie? Gdy nie ma uścisku dłoni czy fizycznego podpisu, brakuje zaufania do autentyczności cyfrowej. Jak można mieć pewność, że korzysta się z prawdziwej strony internetowej swojego banku? Czy ten e-mail naprawdę pochodzi od partnera biznesowego?

Uwzględniając powyższe okoliczności, istnieje pilna i niezaspokojona potrzeba zapewnienia większego zakresu bezpieczeństwa, wygody i łatwości użycia tożsamości cyfrowej przez organizacje i osoby, które je reprezentują oficjalnie lub funkcjonalnie. W szczególności konieczne są dalsze działania w obszarze silnego uwierzytelniania, weryfikacji tożsamości i potwierdzania autentyczności danych.

Poprzez stworzenie weryfikowalnego identyfikatora podmiotu prawnego (vLEI) GLEIF stworzyła uniwersalny system tożsamości organizacyjnej, który bezpośrednio odpowiada na to zapotrzebowanie. vLEI umożliwia natychmiastową i zautomatyzowaną weryfikację biznesową wszystkich podmiotów prawnych oraz ich oficjalnych przedstawicieli.

Aby w pełni przyjąć podejście „sieci sieci”, vLEI wykorzystuje protokół Key Event Receipt Infrastructure (KERI), który umożliwia bezproblemową i bezpieczną interoperacyjność ze wszystkimi modelami technologicznymi, w tym blockchain, usługami w chmurze i interfejsami API.

Dowiedz się więcej na temat KERI i vLEI z poniższego wideo.