Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Nowe formaty danych LEI: powiązania funduszy w Globalnym Systemie LEI


  • Data: 2023-10-04
  • Odsłon:

Znacząca część podmiotów prawnych posiadających identyfikator LEI to fundusze inwestycyjne. Jednak zrozumienie powiązań pomiędzy podmiotami będącymi funduszami a funduszami inwestycyjnymi może w dalszym ciągu stanowić wyzwanie. Aby pomóc, Komitet Nadzoru Regulacyjnego wdrożył politykę wymagającą od posiadaczy identyfikatorów LEI zgłaszania trzech różnych typów powiązań w swoich rekordach LEI. W tym odcinku „GLEIF wyjaśnia” (GLEIF Explains) David Campos, kierownik zespołu ds. zarządzania relacjami biznesowymi, omawia te typy powiązań i podkreśla działania, jakie muszą podjąć podmioty będące funduszami posiadające identyfikatory LEI, aby spełnić obowiązujące je wymogi w zakresie raportowania na całym świecie.

Seria „GLEIF wyjaśnia” (GLEIF Explains) rzuca światło na ilość sprawdzonych danych zawartych w Globalnym Systemie LEI oraz podpowiada, jak w pełni wykorzystać jego potencjał.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. tutaj i tutaj.