Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Webcast GLEIF Połącz punkty na korporacyjnej mapie świata dzięki LEI


  • Data: 2016-12-08
  • Odsłon:

7 grudnia 2016 roku Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zorganizowała webinarium, zapewniając krótką prezentację wstępną naszej organizacji i inicjatywy Identyfikatora Podmiotu Prawnego (LEI). Najważniejszym celem tego webinarium było przekazanie zaktualizowanych informacji na temat postępów w realizacji kolejnego kamienia milowego w Globalnym Systemie LEI, którym jest powiększenie bazy danych LEI przez włączenie do niej danych dotyczących relacji własności między podmiotami. Zaprezentowaliśmy także najważniejsze projekty, które będziemy realizować w 2017 roku, w celu dalszego powiększania zbioru informacji dostępnych dla uczestników rynku o jawne, znormalizowane i wysokiej jakości dane LEI. Nagranie z webinarium GLEIF, oraz zaprezentowane slajdy, publikujemy tutaj. Szczegółowe informacje na temat dalszych etapów umożliwiających zbieranie, walidację i publikację danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów prawnych udostępniamy tutaj.