Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Webcast GLEIF „Tworzenie wartości biznesowej dzięki kodom LEI”


  • Data: 2017-11-20
  • Odsłon:

W dniu 16 listopada 2017 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zorganizowała webinarium na następujące tematy: Z tej okazji ponownie przypomnieliśmy uczestnikom rynku, aby uzyskali kod LEI w ramach dostosowania się do zmienionych wersji unijnej dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II / MiFIR), które będą obowiązywać od 3 stycznia 2018 r. Wyjaśniliśmy również, jak stale zwiększamy ilość informacji zawartych w puli danych LEI, podnosimy ich jakość i ułatwiamy użytkownikom danych dostęp do informacji. Ponadto podsumowaliśmy najważniejsze wyniki badania LEI przeprowadzonego przez McKinsey & Company i GLEIF, które obejmuje możliwości wykorzystania LEI w procesie usprawniania identyfikacji podmiotów prawnych. Przygotowana na tej podstawie biała księga wskazuje, że branża usług finansowych może odnieść korzyści w postaci oszczędności, efektywności i większej rzetelności procesów weryfikacji podmiotów, o łącznej wartości w skali roku wynoszącej 650 milionów dolarów.