Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Kolejny krok: Sprawozdanie z postępu prac w zakresie gromadzenia danych dotyczących relacji własności między podmiotami w Globalnym Systemie LEI


  • Data: 2016-09-28
  • Odsłon:

Informacje dostępne z aktualnymi danymi referencyjnymi identyfikatora podmiotów prawnych (LEI), np. oficjalna nazwa jednostki prawnej oraz adres jej siedziby, określane są jako dane poziomu 1. Dają odpowiedź na pytanie „Kto jest kim”. Na następnym etapie pula danych LEI będzie powiększona, aby mogła zawierać dane z poziomu 2, czyli te, które dotyczą relacji własności między podmiotami. W marcu 2016 roku Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) opublikował dokument pt. „Gromadzenie danych na temat jednostek macierzystych i jednostek dominujących najwyższego szczebla podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1”. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem i opracowanie norm organizacyjno-technicznych wymaganych przez podmioty nadające LEI, w celu zbierania informacji na temat jednostek dominujących. Ten podcast stanowi krótkie sprawozdanie z postępu prac. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu GLEIF blog post.