Prasa i media Komunikaty prasowe

GLEIF poprawia stan zaufania wobec cyfrowych tożsamości podmiotów prawnych na całym świecie


  • Data: 2020-12-10

W następstwie serii inicjatyw badawczych przeprowadzonych w 2020 roku GLEIF zaprosiła zainteresowane strony z branży gospodarki cyfrowej do zaangażowania się w międzybranżowy program rozwoju w celu stworzenia ram zarządzania ekosystemem i wiarygodnością, wraz z techniczną infrastrukturą wspierającą, dla weryfikowalnego LEI (vLEI), czyli weryfikowalnego cyfrowo poświadczenia zawierającego LEI.

vLEI pozwoli rozszerzyć Globalny System LEI, aby stworzyć w pełni cyfrową usługę LEI, umożliwiającą natychmiastową i automatyczną weryfikację tożsamości pomiędzy kontrahentami działającymi we wszystkich sektorach przemysłu na całym świecie. Pozwoli to organizacjom rządowym, firmom i innym podmiotom prawnym na całym świecie na używanie wiarygodnych danych identyfikacyjnych LEI w wielu biznesowych czynnościach cyfrowych, np. zatwierdzaniu transakcji biznesowych i umów, dokonywaniu onboardingu klientów, dokonywaniu transakcji w biznesowych sieciach importowych/eksportowych i sieciach łańcucha dostaw czy przedkładaniu okresowych dokumentów i sprawozdań.

Pobierz pomocnicze wyceny z ekosystemu vLEI jako PDF