Prasa i media Komunikaty prasowe

Oszczędności, efektywność i poprawiona rzetelność procesów weryfikacji podmiotów, o łącznej wartości w skali roku wynoszącej 650 milionów dolarów dla branży usług finansowych, zidentyfikowane w nowym badaniu identyfikatorów podmiotów prawnych


  • Data: 2017-10-17

Według nowych badań podjętych wspólnie przez McKinsey & Company i Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) szacuje się, że przyjęcie kodów Legal Entity Identifier (LEI) w skali globalnej mogłoby przynieść oszczędności roczne na sumę ponad 150 milionów dolarów w branży bankowości inwestycyjnej oraz do 500 milionów dolarów dla banków przy wydawaniu akredytywy. Dzięki wykorzystaniu kodów LEI roczne oszczędności w bankowości inwestycyjnej obejmowałyby co najmniej 10 procent całkowitych kosztów operacyjnych dla nowych klientów i przetwarzania transakcji. Te wnioski stanowią część białej księgi, która bada możliwości wykorzystania kodów LEI, by usprawnić identyfikację podmiotów prawnych.

Aby pobrać białą księgę McKinsey & Company i GLEIF pt. „Identyfikator podmiotów prawnych: wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów”, kliknij tutaj.