LEI Uzyskaj LEI: Podmioty nadające identyfikatory podmiotu prawnego

Agenci ds. rejestracjiAgent ds. rejestracji udziela podmiotom prawnym pomocy w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI. Na początek drugiego kwartału 2023 roku ponad 100 organizacji działało jako agenci ds. rejestracji w Globalnym Systemie LEI, przyczyniając się do zwiększenia tempa przyjmowania LEI na całym świecie.

Agent ds. rejestracji może zdecydować się na partnerstwo z jednym podmiotem nadającym LEI lub większą ich liczbą, aby zagwarantować, że potrzeby jego klientów w zakresie usług LEI zostaną zaspokojone. Lista agentów ds. rejestracji podmiotów nadających LEI znajduje się tutaj, pod podstawowymi informacjami na temat poszczególnych podmiotów nadających LEI. W ramach Globalnego Systemu LEI agenci ds. rejestracji muszą stosować się do tych samych zasad uczciwości i etyki działania, co wszyscy inni jego uczestnicy.

Obowiązki agentów ds. rejestracji określono w załączniku nr 6 do umowy Master Agreement. Obowiązki podmiotów nadających LEI określono w umowie o poziomie świadczonych usług, czyli również w załączniku nr 6 do umowy Master Agreement. Ponadto załącznik nr 14 do umowy Master Agreement określa wymogi w stosunku do usług świadczonych przez strony trzecie, w tym agentów ds. rejestracji. Master Agreement jest ramową umową określającą relacje pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI. Podmioty nadające LEI pozostają całkowicie odpowiedzialne wobec GLEIF za wypełnianie swoich obowiązków.

Podmioty nadające LEI we współpracy z agentami ds. rejestracji muszą zapewnić, że są przestrzegane wszelkie wytyczne określone w Ramach Zarządzania Agentami ds. Rejestracji. Nieprzestrzeganie wytycznych określonych w Ramach Zarządzania Agentami ds. Rejestracji może prowadzić do formalnych skarg. Proces Zarządzania Skargami i Formularz Skargi są uwzględnione w Ramach Zarządzania Agentami ds. Rejestracji i są publicznie dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat agentów ds. rejestracji, prosimy o kontakt: info@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako PDF: Ramy Zarządzania Agentami ds. Rejestracji (Registration Agents Governance Framework)