LEI

Semantyczna reprezentacja LEIWraz z innymi organizacjami używającymi identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) jako elementu w obrębie swoich standardów i ramowych standardów Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) rozpoczęła prace mające na celu opracowanie semantycznie poprawnych modeli zapisu danych LEI dla integracji LEI do innych kluczowych standardów.

Celem projektu jest przedstawienie LEI w standardowy sposób w ramach najważniejszych standardów oraz udostępnienie takiej samej dokumentacji pod względem kontekstu, tekstu i opisów elementów, niezależnie od różnych form graficznych lub składni LEI w innych standardach. Ta inicjatywa ułatwia również dostarczanie LEI w formie nadającej się do odczytu maszynowego, co umożliwia przedstawienie LEI zgodnie z technicznymi zasadami reprezentacji w innych standardach. W efekcie pozwoli to na prawidłowe i spójne stosowanie semantycznej reprezentacji LEI i jego danych referencyjnych przez każdą organizację. Dzięki temu zainteresowane podmioty będą miały jeden semantycznie poprawny model w każdym standardzie dla LEI i jego danych referencyjnych.

GLEIF tworzy odpowiednie grupy formalne prowadzące prace rozwojowe w zakresie semantycznej reprezentacji LEI i jego danych referencyjnych oraz uczestniczy w takich grupach wraz z organizacjami normalizacyjnymi. Ponadto GLEIF uzgadnia i ustanawia formalne procesy utrzymywania semantycznych reprezentacji LEI i jego danych referencyjnych w każdej organizacji. GLEIF opublikuje semantyczną reprezentację LEI i jego danych referencyjnych na stronie internetowej GLEIF i będzie współpracować z organizacjami w celu publikacji semantycznej reprezentacji LEI i jego danych referencyjnych również na ich stronach internetowych.