LEI Semantyczna reprezentacja LEI

Model LEI w XBRL (eXtensible Business Reporting Language)W lipcu 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała semantycznie poprawny model w postaci taksonomii dla integracji identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) do eXtensible Business Reporting Language (XBRL), otwartego międzynarodowego standardu elektronicznej sprawozdawczości biznesowej zarządzanego przez globalne konsorcjum not-for-profit, XBRL International.


Odpowiednie pliki do pobrania