LEI Cykl życia podmiotu nadającego LEI

Akredytacja podmiotów nadających LEI dokonywana przez GLEIFAkredytacja jest procesem, w którym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dokonuje oceny organizacji pod względem ich przydatności do działania w ramach Globalnego Systemu LEI w roli podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego (LEIs) oraz obejmujących ochroną dane referencyjne LEI. Podmioty wchodzące w skład Globalnego Systemu LEI posiadające akredytację GLEIF są uznawane na całym świecie za organizacje zapewniające dane i obsługę klienta na najwyższym poziomie.

Organizacja upoważniona do nadawania kodów LEI podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych określana jest jako Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU). Lokalne Jednostki Operacyjne umożliwiają rejestrację i wznowienie LEI, oferują inne usługi, a także są pierwszym punktem kontaktowym dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI. Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU) może wydawać kody LEI podmiotom we wszystkich państwach, które są objęte przyznanym jej upoważnieniem.

W niniejszej części strony internetowej GLEIF udostępnione zostały wszystkie dokumenty i informacje dotyczące procesu akredytacji przez GLEIF. Sześcioetapowy proces, który musi przejść każda organizacja starająca się o akredytację GLEIF jako Lokalna Jednostka Operacyjna, został przestawiony szczegółowo na stronie GLEIF poświęconej tej tematyce: Proces akredytacji.

GLEIF przejęła odpowiedzialność za akredytację organizacji starających się o nadanie statusu podmiotów nadających LEI w październiku 2015 r., tzn. od momentu podpisania Protokołu ustaleń pomiędzy GLEIF a Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC). Przed tym terminem Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC) odpowiadał za zatwierdzanie podmiotów nadających kody LEI, które były określane jako „podmioty istniejące przed powstaniem LOU”. Organizacje te uczestniczyły w procesie akredytacji GLEIF i otrzymały status akredytowanej LOU w ramach programu GLEIF.

Wszystkie podmioty nadające kody LEI muszą posiadać akredytację GLEIF.

Wszystkie kody LEI wydane przez podmioty istniejące przed powstaniem LOU zachowują ważność bez względu na to, czy dany podmiot nadający uzyskał akredytację GLEIF, czy też nie. W przypadku, gdy podmiot istniejący przed powstaniem LOU zrezygnował z ubiegania się o akredytację lub nie spełnił wymogów akredytacji GLEIF, kody LEI wydane wcześniej przez ten podmiot zostaną przeniesione do podmiotu posiadającego akredytację GLEIF.

Organizacje pragnące uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o akredytację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jako Lokalne Jednostki Operacyjne proszone są o zgłaszanie pytań dotyczących procesu akredytacji e-mailem na adres info@gleif.org.

GLEIF publikuje listę wszystkich organizacji nadających kody LEI, które posiadają akredytację GLEIF, na swojej stronie internetowej.