GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Grupa zainteresowanych organów certyfikacyjnych GLEIFGrupa zainteresowanych organów certyfikacyjnych GLEIF jest otwarta dla organów certyfikacyjnych i dostawców usług zaufania chcących uczestniczyć w koordynacji i promocji globalnego podejścia do korzystania z identyfikatorów LEI w różnych produktach z zakresu tożsamości cyfrowej.

Grupa ma następujące cele związane z promowaniem zaufania i przejrzystości w cyfrowym ekosystemie tożsamości:

  • Wspólne promowanie korzystania z identyfikatorów LEI i powiązanych przypadków użycia w dziedzinie tożsamości cyfrowej.
  • Potwierdzenie słuszności stosowania identyfikatorów LEI w certyfikatach cyfrowych oraz wdrażanie ich zgodnie z normą ISO 17442-2.
  • Budowanie świadomości rynku i szerzenie wiedzy wśród organów certyfikacyjnych poprzez tworzenie przykładowych przypadków zastosowań oraz ustanowienie najlepszych praktyk dotyczących korzystania z identyfikatorów LEI w certyfikatach cyfrowych.
  • Umożliwienie członkom Grupy zainteresowanych organów certyfikacyjnych GLEIF wyrażanie swoich poglądów dotyczących istniejących usług GLEIF związanych z identyfikatorami LEI oraz wnoszenie wkładu w opracowywanie kolejnych usług tego typu.
  • Utworzenie otwartej platformy ułatwiającej komunikację pomiędzy GLEIF, organami certyfikacyjnymi oraz dostawcami usług zaufania w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących obecnych lub przyszłych inicjatyw w sektorach publicznym i prywatnym.

Organy certyfikacyjne i dostawcy usług zaufania wchodzący w skład Grupy dysponują znacznymi możliwościami w zakresie danych i dystrybucji danych, mającymi znaczenie dla misji GLEIF. W związku z tym podmioty te są w stanie dostarczać swoim klientom identyfikatory LEI w ramach produktów i usług takich jak certyfikaty cyfrowe.

GLEIF zachęca organy certyfikacyjne i dostawców usług zaufania do aktywnego udziału w cokwartalnych spotkaniach Grupy, stanowiących okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, które mogą pomóc uczestnikom w tworzeniu nowych usług i ulepszaniu istniejących propozycji. Swój udział potwierdziły już organizacje China Financial Certification Authority (CFCA), DigiCert, InfoCert, Entrust Datacard, ICAI India oraz SwissSign.

W celu uzyskania dalszych informacji lub dołączenia do grupy prosimy o wysłanie e-maila na adres info@gleif.org.