GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Grupa Powiązań GIFI GLEIFGłównym celem Grupy Powiązań Globally Important Financial Institutions (GIFI) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest budowanie mocnych powiązań między GLEIF a instytucjami finansowymi mającymi duże znaczenie w skali globalnej. Grupa Powiązań GIFI Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) powstała z myślą o następujących celach:

  • Stworzenie otwartej platformy, która ułatwia komunikację pomiędzy GLEIF a szeregiem instytucji finansowych, w tym globalnymi podmiotami zarządzającymi aktywami, bankami, ubezpieczycielami i reasekuratorami.
  • Umożliwienie członkom Grupy Powiązań GIFI GLEIF wyrażania poglądów na temat istniejących usług w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) lub zmian tych usług oraz określenie rozwoju dodatkowych usług związanych z LEI.
  • Wspólne promowanie kodów LEI oraz związanych z nimi przypadków zastosowań.
  • Umożliwienie GLEIF zrozumienia wymogów użytkowników danych LEI będących instytucjami finansowymi.
  • Wymiana informacji i dzielenie się poglądami na temat obecnych i przyszłych inicjatyw w sektorze publicznym lub prywatnym.
  • Zapewnienie skutecznego sposobu informowania o aktualizacjach Common Data File format i innych standardów Globalnego Systemu LEI.

W skład Grupy Powiązań GIFI GLEIF wchodzą przedstawiciele dużych banków, globalne firmy zarządzające aktywami, firmy ubezpieczeniowe, a także inne instytucje finansowe, które używają lub planują używać danych LEI swoich klientów i partnerów biznesowych w obrębie transakcji, produktów lub usług.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt info@gleif.org.

Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób tworzyć wartość biznesową dzięki kodom LEI, są dostępne we wspólnej białej księdze McKinsey & Company i GLEIF pt. „Identyfikator podmiotów prawnych: Wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów” (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) oraz w raporcie GLEIF „LEI a procedury KYC: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych” (LEI in KYC: A New Future for Legal Entity Identification).


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako plik PDF: Warunki współpracy – Regulamin Grupy Powiązań GIFI GLEIF (Terms of Reference – GLEIF GIFI Relationship Group Charter)