GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Grupa powiązań dostawców i usługodawców GLEIFGrupa powiązań dostawców i usługodawców Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) powstała z myślą o następujących celach:

  • Wspólna promocja identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i możliwości jego wykorzystania.
  • Umożliwić GLEIF zrozumienie rynku i wymagania dotyczące produktów dla danych LEI dostarczanych przez GLEIF.
  • Umożliwienie Grupie powiązań dostawców i usługodawców GLEIF wyrażanie poglądów na temat istniejących usług LEI lub zmian tych usług oraz określenie rozwoju dodatkowych usług LEI.
  • Zapewnienie otwartej platformy, która umożliwi komunikację pomiędzy GLEIF a dostawcami i usługodawcami poprzez organizacje reprezentatywne.
  • Zapewnić skuteczny sposób informowania o aktualizacjach Common Data File format i innych zasad Globalnego Systemu LEI.
  • Wymieniać się informacjami i dzielić się poglądami na temat istniejących i nadchodzących inicjatyw w sektorze publicznym lub prywatnym.

W skład Grupy powiązań dostawców i usługodawców GLEIF wchodzą organizacje reprezentatywne dostawców i usługodawców istotnych danych i technologii, zapewniających dane klientom w swoich produktach i usługach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt info@gleif.org.


Członkowie grupy powiązań dostawców i usługodawców GLEIF:

Aegis Kompany
Alveo LexisNexis Risk Solutions
ANNA MonetaGo
Bloomberg Moody’s Analytics
Bureau van Dijk Morningstar
CRIF Numeracle
CUSIP Global Services OpenCorporates
Diligencia Pegasystems
Dow Jones Refinitiv
DTCC REGTECH DATAHUB
Dun & Bradstreet REGTEK (Beijing) Technologies
EDI RIMES Technologies
ELEMENT₂₂ Rubix Data Sciences
Encompass Corporation S&P Global
FactSet SAP
Finastra SIX
GoldenSource SmartStream RDU
GS1 Surecomp
IBM SWIFTRef
ICE Data Services WM Datenservice
Infront Financial Technology GmbH

Odpowiednie pliki do pobrania