GLEIF Usługi GLEIF

Pobierz Raport na temat oferty usług


  • Data: 2024-05-16
  • Odsłon:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) stara się zapewnić przejrzystość swoich działań w odniesieniu do usług oferowanych przez GLEIF. Z tego względu udostępniliśmy miesięczne sprawozdania z wykonywania usług oceniające ogólną działalność GLEIF.

Miesięczne sprawozdania z wykonywania usług GLEIF zawierają następujące informacje:

  • Podsumowanie realizacji usług GLEIF, włącznie z ewentualnymi naruszeniami i incydentami.
  • Całościowy widok dostępności usług, przedstawiający skuteczność realizacji poszczególnych usług.
  • Średni czas realizacji zleceń wykonania usług.
  • Poziom usługi ‘Częstotliwość aktualizacji’ pokazuje, czy dana usługa została zaktualizowana w określonym czasie.

Pobierz PDF: Raport na temat oferty usług GLEIF (GLEIF Service Report)