Rozwiązania

Strategia cyfrowa GLEIF w odniesieniu do LEICyfryzacja procesów i transakcji dotyczy różnorodnych branż na całym świecie: od bankowości przez produkcję po zarządzanie łańcuchem dostaw.

Istnieje jednak podstawowa kwestia, która utrudnia ten rozwój – zaufanie. Jak organizacja może mieć pewność, że dostawca oddalony o setki kilometrów jest tym, za kogo się podaje? Jak osoby prywatne mogą sprawdzić, czy organizacja otrzymująca ich dane osobowe jest rzeczywiście tym podmiotem, za który ją uważają? Proces potwierdzania tożsamości prawnej zainteresowanego podmiotu w formie cyfrowej stał się podstawowym wymogiem. Umożliwia on określenie, „kto jest kim” w społeczności cyfrowej.

Globalny System LEI (GLEIS) ma wyjątkową okazję rozwiązać problem wiarygodności podmiotów prawnych w skali globalnej. Dzięki niemu proces transformacji cyfrowej może przebiec w sposób niezależny i autonomiczny z poszanowaniem zasad współpracy. System ten, zatwierdzony przez organy regulacyjne i nadzorowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) ds. LEI, jako jedyny ustanawia ogólnie uznawaną, monitorowaną i ustandaryzowaną globalną tożsamość podmiotów prawnych, powiązaną, w miarę możliwości, z krajowymi systemami identyfikacji w danej jurysdykcji. Podstawą systemu są otwarte dane, co oznacza, że dostęp do LEI i powiązanych danych referencyjnych uzyskać może dowolna osoba lub firma. Ponadto GLEIS łączy procesy tradycyjne i internetowe, służąc jako narzędzie do identyfikacji kontrahenta w dowolnej transakcji. Może również gromadzić dane na temat podmiotów prawnych przechowywane w repozytoriach.

Strategia cyfrowa GLEIF dotycząca LEI skupia się na dwóch metodach kryptograficznego powiązania LEI z odpowiednią organizacją – cyfrowych certyfikatach i weryfikowalnych danych uwierzytelniających (Verifiable Credentials).

Certyfikaty cyfrowe i sieci suwerennej tożsamości (Self-Sovereign Identity Network)
  • Dzięki możliwości zapewnienia organizacjom trwałej i jednoznacznej identyfikacji w zakresie globalnym LEI ma ważną rolę do odegrania w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jest to szczególnie ważne w kontekście identyfikacji podmiotów prawnych biorących udział w transakcjach cyfrowych.
  • LEI jest cenny zarówno dla bardziej dojrzałego produktu – certyfikatów cyfrowych – jak i nowszej innowacji – Verifiable Credentials.