Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF i pięć głównych podmiotów nadających LEI realizuje bezprecedensowe przedsięwzięcie związane z gromadzeniem danych dotyczących relacji własności w Globalnym Systemie LEI

W roku 2017 rozpoczną się prace zmierzające do stopniowego powiększania ogólnie dostępnej puli danych LEI o informacje dotyczące bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-12-08
  • Odsłon:

motif-abstract-10-750x250

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i pięć głównych podmiotów nadających Identyfikatory Podmiotu Prawnego (LEI) zakończyło bezprecedensowe przedsięwzięcie, mające na celu przetestowanie kompleksowego procesu zbierania i walidacji danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych, którym nadano LEI. GLEIF rozpocznie publikowanie danych na temat podmiotów dominujących na początku 2017 roku. Włączenie tych informacji do ogólnie dostępnej puli danych LEI umożliwi uzyskanie pełnego obrazu powiązań własnościowych w skali globalnej dzięki otwartym danym LEI o wysokiej jakości.

Podmioty nadające LEI uczestniczące w fazie wstępnej zakończonej 7 grudnia 2016 r. to: Bundesanzeiger Verlag, Business Entity Data (DTCCs GMEI Utility), London Stock Exchange Plc, Saudi Arabia Credit Bureau i Unione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura. Podmioty nadające kody LEI są pierwszym punktem kontaktu dla podmiotów prawnych, które dokonały rejestracji lub pragną uzyskać kod LEI.

Kod LEI jest powiązany z zestawem danych referencyjnych umożliwiających jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Informacje dostępne z aktualnymi danymi referencyjnymi identyfikatora podmiotów prawnych (LEI), np. oficjalna nazwa jednostki prawnej oraz jej adres zarejestrowany, określane są jako dane Poziomu 1 . Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli ‘kto jest kim’. Na kolejnym etapie dane LEI będą stopniowo uzupełnione o dane Poziomu 2 które odpowiedzą na pytanie o relacje własności między podmiotami.

W ramach etapu wstępnego wszystkie aspekty procesu opracowanego dla zbierania, walidacji i publikacji informacji na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych zostały pomyślnie przetestowane. Uczestniczące podmioty nadające LEI współpracowały z wybranymi rzeczywistymi podmiotami prawnymi, które uzyskały LEI w celu gromadzenia informacji o podmiotach dominujących. Podmioty nadające LEI uzyskały dokumentację finansową od podmiotów prawnych w celu walidacji informacji i utworzyły rejestry danych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej opracowanej przez GLEIF. Ponadto podmioty nadające LEI udostępniły rejestry danych za pośrednictwem udostępnionego przez GLEIF interfejsu i z wykorzystaniem zaszyfrowanego protokołu transferowego oraz podpisów elektronicznych dla zapewnienia autentyczności. GLEIF przeprowadziła kontrole w celu sprawdzenia zgodności plików przykładowych utworzonych przez podmioty nadające LEI z odpowiednią dokumentacją techniczną i zasadami biznesowymi.

Ponadto, w trakcie trzymiesięcznego projektu pilotażowego, GLEIF przetestowała proces zbierania i walidacji danych Poziomu 2 dużego banku, który jest bezpośrednim i ostatecznym podmiotem dominujących setek podmiotów prawnych. Zarówno faza wstępna jak i projekt pilotażowy umożliwił zebranie istotnych doświadczeń w dziedzinie specyficznych wymogów, które należy spełnić, aby zapewnić płynne funkcjonowanie procesu, w szczególności w sferze uproszczenia walidacji informacji na temat podmiotów dominujących.

Podsumowując: faza wstępna potwierdziła, że istnieje sprawny i solidny proces zapewniający ujęcie informacji na temat podmiotów dominujących w ogólnie dostępnej puli danych LEI zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Na początku 2017 roku GLEIF zacznie publikować dane na temat podmiotów bezpośrednich dominujących zebrane przez podmioty nadające LEI uczestniczące w fazie wstępnej. Stopniowo informacje na temat podmiotów dominujących podmiotów prawnych, które uzyskały identyfikator LEI, lub chcą go uzyskać, będą dodawane do puli danych LEI. Oczekuje się, że informacje na temat podmiotów dominujących większości podmiotów posiadających LEI będą dostępne najpóźniej z początkiem roku 2018.

Kryzys finansowy, który miał miejsce w 2008 r., jak i niedawny wyciek danych, tzw. papiery panamskie, udowadniają, jak istotne jest zapewnienie przejrzystości na rynkach finansowych. Publikując dane o podmiotach dominujących wszystkich podmiotów posiadających identyfikatory LEI, GLEIF stworzy jedyne w swoim rodzaju, darmowe źródło danych, które pozwala połączyć korporacyjne kropki w skali globalnej, w oparciu o dostępne, ujednolicone dane LEI o wysokiej jakości.

W marcu 2016 roku Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), reprezentujący organy publiczne z całego świata, opublikował dokument zasad pt. Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1 (patrz powiązane łącza poniżej). Ujmuje on zasady regulujące proces zbierania, walidacji i publikacji informacji o podmiotach dominujących w Globalnym Systemie LEI.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)