Prasa i media Blog GLEIF

McKinsey & Company i GLEIF identyfikują znaczne oszczędności oraz możliwość podniesienia skuteczności i niezawodności w procesie weryfikacji podmiotów

Nowa biała księga eksploruje szerokie zastosowanie kodów LEI i wskazuje potencjalne oszczędności wynoszące co najmniej 650 milionów dolarów rocznie


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-10-17
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_7-750x250

McKinsey & Company współpracuje z GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), aby zbadać możliwości zastosowania kodów LEI (Legal Entity Identifier) w usprawnianiu procesu weryfikacji podmiotów. Według szacunków przedstawionych w stworzonej wspólnie białej księdze (patrz „powiązane odsyłacze” poniżej) przyjęcie kodów LEI w skali globalnej mogłoby przynieść oszczędności roczne na sumę ponad 150 milionów dolarów w branży bankowości inwestycyjnej oraz do 500 milionów dolarów dla banków przy wydawaniu akredytywy. Dzięki wykorzystaniu kodów LEI roczne oszczędności w bankowości inwestycyjnej obejmowałyby co najmniej 10 procent całkowitych kosztów operacyjnych dla nowych klientów i przetwarzania transakcji.

W Globalnym Systemie LEI przypisywane są dwudziestocyfrowe alfanumeryczne kody LEI pozwalające na jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach na całym świecie. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytanie, kto jest kim i kto jest czyim właścicielem wśród uczestników rynku. GLEIF udostępnia możliwość przeszukiwania swojego Globalnego Indeksu LEI, centralnego repozytorium otwartych, ujednoliconych, historycznych i aktualnych danych referencyjnych na temat LEI. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI.

mck-gleif-750x387

Wartość biznesowa LEI wynika z faktu, że obecnie procesy identyfikacji i weryfikacji zawierają istotne elementy manualne i często wymagają korzystania z różnych baz danych, gdzie kontrahent może występować pod różnymi nazwami.

Istnieją dwa szerokie obszary, gdzie kody LEI oferują wartość biznesową, ponieważ ich kolektywne zastosowanie może skrócić czas poświęcany na identyfikację kontrahentów i poprawę rzetelności informacji:

  1. Redukcja tarć transakcyjnych i operacyjnych zarówno wewnątrz organizacji, jak i między nimi. Na przykład w obrębie organizacji zastosowanie kodów LEI może wspierać skuteczną, precyzyjną komunikację wśród działów funkcjonalnych i jednostek biznesowych. Pomiędzy różnymi systemami i organizacjami kody LEI mogą uprościć i przyspieszyć uzgodnienia wśród różnych systemów i sieci, umożliwiając szybszą weryfikację tożsamości przy korzystaniu z kilku źródeł danych.

  2. Lepsza dostępność i identyfikowalność ważnych informacji dotyczących podmiotu prawnego uczestniczącego w transakcji. Na przykład organizacje udzielające kredytów komercyjnych mogłyby wykorzystywać kody LEI, by zweryfikować strukturę własności danego podmiotu przed udzieleniem kredytu, a banki mogłyby ich używać, by dopasować wiele dokumentów prawnych do klienta przy przetwarzaniu określonej transakcji.

Ponadto biała księga identyfikuje trzy nowe możliwości zastosowania kodów LEI: rynki kapitałowe, transakcje handlowe oraz udzielanie kredytów komercyjnych. Te możliwości zastosowania są szczególnie ważne dla dużych korporacji, małych firm i ich instytucji bankowych oraz dla banków inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiono określone korzyści dla każdej możliwości zastosowania:

  • Rynki kapitałowe: Główna wartość kodów LEI wynika z ograniczenia kosztów związanych z nowymi klientami oraz kosztów generowanych przez czynności w ramach middle-office i back-office w zakresie przetwarzania transakcji na akcjach, obligacjach i innych papierach wartościowych. Wszystkie takie czynności można by uprościć i usprawnić, gdyby szerzej stosowano kody LEI w cyklu życiowym relacji z klientem. Wykorzystanie LEI na etapie rozpoczynania współpracy oraz czynności handlowych w relacjach z klientami mogłoby także skrócić czas poświęcany na poprawę i weryfikację danych, co wymusza niespójna identyfikacja podmiotów prawnych.
  • Transakcje handlowe: Kody LEI umożliwiają szybsze przetwarzanie akredytywy i lepszą identyfikację sprzedających w sieciach e-fakturowania.
  • Udzielanie kredytów komercyjnych: Kody LEI umożliwiają bardziej dokładne i efektywne sprawdzanie kredytobiorców na zasadach KYC (know-your-customer, czyli poznaj swojego klienta), a także lepszą identyfikowalność informacji o kredytobiorcy z wielu źródeł.

GLEIF opublikuje wkrótce informacje o nowych blogach, gdzie każda z tych możliwości zastosowania zostanie opisana bardziej szczegółowo.

Ponadto projekt badawczy wykazuje, że istnieje wiele innych możliwości zastosowania, oprócz trzech wymienionych powyżej. Efektywność operacyjna, oszczędności kosztów, skrócenie czasu przeprowadzania transakcji z klientami oraz bardziej rzetelne informacje – to wszystko można uzyskać, wprowadzając kody LEI do niemal każdego procesu, który wymaga identyfikacji i weryfikacji kontrahenta i który ma komponent manualny. Uzyskana w ten sposób możliwość łatwiejszej identyfikacji kontrahenta otworzy drzwi do dalszej automatyzacji i digitalizacji transakcji handlowych i finansowych na całym świecie.

Biała księga wyraźnie wykazuje wartość kodów LEI, lecz ich szerokie zastosowanie i przyjęcie zależy od utworzenia mocnej sieci zwolenników. W GLEIF aktywnie zachęcamy organizacje, by rozważyły przyjęcie kodów LEI w swoich codziennych działaniach. Liczymy, że ta biała księga pozwoli poszerzyć wiedzę na temat potencjalnych zastosowań kodów LEI, a przy tym przyczyni się do kontynuacji debaty na temat związanych z nimi korzyści polegających na zwiększeniu oszczędności i efektywności. Potencjalne zastosowania kodów LEI wykraczają daleko poza obecny zakres, a GLEIF pragnie eksplorować te pomysły wraz z innymi organizacjami w różnych branżach.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Jakość danych, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Wiadomości o LEI, Otwarte dane, Zarządzanie ryzykiem, Przypadek biznesowy LEI