Prasa i media GLEIF – wideo i podcasty

Dlaczego mapowanie zbiorów danych ma kluczowe znaczenie w globalnej walce z przestępczością finansową


  • Data: 2023-09-27
  • Odsłon:

Pranie pieniędzy stanowi ogromne zagrożenie; Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) szacuje, że każdego roku na całym świecie pranych jest od 2 do 5 bilionów dolarów, z czego odzyskuje się mniej niż 1%. Transparency Fabric, wspólna inicjatywa GLEIF, Open Ownership oraz OpenSanctions, to przełomowa współpraca, która daje nową nadzieję w walce z przestępczością finansową, umożliwiając skuteczne dopasowywanie krytycznych zbiorów danych, szczególnie w kontekście płatności transgranicznych i natychmiastowych. Dostępne, czyste i przejrzyste dane stanowią podstawę zwalczania nielegalnego finansowania. Struktura zapewniająca przejrzystość uprości i wzmocni kontrolę oraz możliwość śledzenia podmiotów zajmujących się praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i uchylaniem się od sankcji.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2021 r., brak wysokiej jakości danych dotyczących „własności rzeczywistej” na całym świecie jest główną przyczyną utrudnień podczas kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) przeprowadzanych w ramach przetwarzania płatności transgranicznych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Istnieje potrzeba osadzenia zaufanych międzynarodowych identyfikatorów podmiotów w dokładnych i aktualnych danych dotyczących „własności rzeczywistej” i kontroli nad pojazdami służbowymi, aby można było je przypisać do list obserwacyjnych, w tym list PEP, które również integrują te same identyfikatory podmiotów. Inicjatywa Transparency Fabric pokazała, jak łatwą może stać się identyfikacja bezpośrednich i pośrednich powiązań pomiędzy firmami posiadającymi kod LEI a osobami i firmami objętymi sankcjami, co skutkuje szybką i łatwą identyfikacją osób i firm obarczonych ryzykiem braku zgodności.

Transparency Fabric weszła do finału G20 TechSprint 2023. Konkurs ten jest organizowany corocznie przez Prezydencję G20 i Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w celu wyróżnienia najlepszych w swojej klasie innowacji technologicznych, które odpowiadają wyzwaniom stojącym przed globalną społecznością regulacyjną i bankową. W 2023 r. konkurs TechSprint Challenge został zorganizowany we współpracy z Bankiem Rezerw Indii (RBI), a jego celem było znalezienie rozwiązań problemów związanych z płatnościami transgranicznymi określonych przez BIS i RBI. Transparency Fabric została w szczególności uznana za rozwiązanie technologiczne, które może zmniejszyć ryzyko związane z nielegalnym finansowaniem.