Prasa i media Komunikaty prasowe

GLEIF tworzy globalny cyfrowy ekosystem zaufanej tożsamości biznesowej poprzez uruchomienie weryfikowalnego programu kwalifikacyjnego dla Podmiotów nadających LEI

Proces kwalifikacyjny został „otwarty” dla przyszłych podmiotów nadających vLEI


  • Data: 2022-07-07

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) uczyniła kolejny ważny krok w kierunku stworzenia ekosystemu cyfrowej tożsamości dla wszystkich podmiotów prawnych na całym świecie, uruchamiając Program kwalifikacyjny dla Podmiotów nadających weryfikowalne LEI (vLEI).

Już ponad dwa miliony podmiotów prawnych na całym świecie identyfikuje się na arenie międzynarodowej za pomocą identyfikatorów LEI (Legal Entity Identifier) - globalnego systemu identyfikacji biznesowej wspieranego i nadzorowanego przez grupę G20, Radę Stabilności Finansowej (FSB) oraz grupę światowych instytucji publicznych. Aby zachęcić podmioty prawne do szerszego stosowania LEI, GLEIF, stojąca na straży globalnego systemu LEI, podejmuje szybkie działania w celu rozszerzenia jego możliwości i zaoferowania cyfrowego odpowiednika LEI — vLEI (verifiable LEI).

Dzięki przyjęciu LEI i vLEI firmy na całym świecie będą mogły automatycznie ustanawiać zaufanie obliczeniowe w stosunku do partnerów, klientów i rządów w wielu codziennych transakcjach i interakcjach.

GLEIF zaprasza obecnych i potencjalnych partnerów do rozpoczęcia procesu kwalifikowania Podmiotów nadających vLEI. Po zakończeniu tego procesu firmy będą mogły uzyskiwać od tych podmiotów poświadczenia tożsamości cyfrowej do wykorzystania we wszelkiego rodzaju krajowych i transgranicznych przedsięwzięciach wymagających zaufania obliczeniowego. Podmioty wchodzące w skład Globalnego Systemu LEI posiadające akredytację GLEIF są uznawane na całym świecie za organizacje zapewniające dane i obsługę klienta na najwyższym poziomie.

Komunikat prasowy do pobrania w formacie PDF