Prasa i media Komunikaty prasowe

Uczenie maszynowe: Nowe narzędzie open source opracowane przez GLEIF i Sociovestix Labs umożliwia organizacjom na całym świecie automatyczne wykrywanie i standaryzację form prawnych

J.P. Morgan pomyślnie przetestował nowe narzędzie bazujące na algorytmach uczenia maszynowego i obecnie ocenia możliwości jego integracji ze swoim źródłem danych


  • Data: 2022-11-01

Zobowiązując się do zwiększenia dostępności otwartych, dokładnych i istotnych danych identyfikacyjnych podmiotów na całym świecie, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – razem z Sociovestix Labs – podjęła działania w celu stworzenia narzędzia bazującego na algorytmach uczenia maszynowego, które rozpoznaje konkretną formę prawną podmiotu i automatyzuje przypisanie jej odpowiedniego kodu ELF (Entity Legal Form). „Lista kodów form prawnych podmiotów (ELF)” opiera się na normie ISO 20275 „Usługi finansowe – formy prawne podmiotów (ELF)” i przypisuje każdej formie prawnej podmiotu unikalny kod alfanumeryczny składający się z czterech znaków.

Forma prawna podmiotu jest kluczowym elementem podczas weryfikacji i badania tożsamości organizacji. Szeroka różnorodność form prawnych podmiotów, które funkcjonują w poszczególnych krajach i między nimi, utrudnia jednak dużym organizacjom uchwycenie formy prawnej w postaci ustrukturyzowanych danych. Nowe narzędzie, wykorzystujące bazę danych identyfikatorów podmiotów prawnych GLEIF zawierającą ponad dwa miliony rekordów, pozwoli bankom, firmom inwestycyjnym, korporacjom, jednostkom rządowym i innym dużym organizacjom na retrospektywną analizę ich podstawowych danych, wyodrębnienie formy prawnej z nieustrukturyzowanego tekstu nazwy prawnej i jednolite zastosowanie kodu ELF do każdego typu podmiotu zgodnie z normą ISO 20275.

Kluczowy globalny bank J.P. Morgan pomyślnie przetestował nowe narzędzie i obecnie ocenia możliwości jego integracji ze swoim źródłem danych.

Komunikat prasowy do pobrania w formacie PDF
Infografika do pobrania w formacie PDF