Prasa i media Komunikaty prasowe

GLEIF z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla kodów LEI w ramach wymagań CPMI dotyczących danych zgodnych z normą ISO 20022 w celu usprawnienia płatności transgranicznych oraz w Standardach przejrzystości płatności Grupy Wolfsberg

Popieranie przez branżę włączenia kodu LEI do komunikatów płatniczych zgodnych z normą ISO 20022 stanowi obietnicę wspierania szybszych, tańszych, bardziej przejrzystych i włączających transakcji transgranicznych


  • Data: 2023-10-24

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) z zadowoleniem przyjmuje wsparcie kilku interesariuszy z branży na rzecz stosowania identyfikatora podmiotu prawnego (ang. Legal Entity Identifier, LEI) w „Zharmonizowanych wymaganiach dotyczących danych zgodnych z normą ISO 20022 w celu usprawnienia płatności transgranicznych” Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej (ang. Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI) Banku Rozrachunków Międzynarodowych, a także w zaktualizowanych „Standardach przejrzystości płatności” Grupy Wolfsberg.

Wymagania CPMI dotyczące danych zgodnych z normą ISO 20022 ustanawiają ujednolicone dane komunikatów w ramach płatności transgranicznych, wspierając LEI jako odpowiednik BIC. Interesariusze z globalnej branży popierają kody LEI i doceniają je ze względu na jednoznaczną identyfikację, międzynarodowy standard i nadzór regulacyjny. Wymagania te proponują wykorzystanie LEI i/lub BIC do identyfikacji instytucji finansowych w płatnościach transgranicznych, co poprawi dokładność identyfikacji. Grupa Wolfsberg zaktualizowała także swoje Standardy przejrzystości płatności, kładąc nacisk na wykorzystanie LEI w celu zapewnienia przejrzystości płatności.

Komunikat prasowy do pobrania w formacie PDF