Prasa i media Komunikaty prasowe

Udostępnienie przez GLEIF nowej funkcji zgłaszania zastrzeżeń i wnioskowania o aktualizację danych Identyfikatora podmiotu prawnego wszystkim zainteresowanym podmiotom


  • Data: 2016-07-13

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – organ odpowiedzialny za zapewnienie operacyjnej spójności Globalnego Systemu Identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI) – udostępniła nową funkcję zgłaszania zastrzeżeń w stosunku do danych. Funkcja ta daje każdemu zainteresowanemu podmiotowi możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordu LEI włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest to scentralizowana usługa dostępna online wchodząca w skład programu zarządzania jakością danych GLEIF, mająca na celu zapewnienie udostępnienia publicznie zestawu danych LEI zawierających znormalizowane informacje umożliwiające identyfikację podmiotów prawnych na świecie.