Prasa i media Komunikaty prasowe

GLEIF i pięć głównych podmiotów nadających LEI realizuje bezprecedensowe przedsięwzięcie związane z gromadzeniem danych dotyczących relacji własności w Globalnym Systemie LEI


  • Data: 2016-12-08

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), organizacja odpowiedzialna za zapewnienie operacyjnej spójności Globalnego Systemu LEI i pięć głównych podmiotów nadających LEI zakończyło etap wstępny, mający na celu przetestowanie kompleksowego procesu zbierania i walidacji danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych, którym nadano LEI. GLEIF rozpocznie publikowanie danych na temat podmiotów dominujących na początku 2017 roku. Włączenie tych informacji do ogólnie dostępnej puli danych LEI umożliwi uzyskanie pełnego obrazu powiązań własnościowych w skali globalnej dzięki otwartym danym LEI o wysokiej jakości.