Prasa i media Komunikaty prasowe

Funkcja agenta rejestracji wprowadzona przez GLEIF umożliwia firmom udzielanie klientom pomocy w dostępie do sieci podmiotów nadających identyfikator podmiotu prawnego (LEI).


  • Data: 2017-04-06

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), organ odpowiedzialny za spójność operacyjną Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI), zachęca uczestników rynku, którzy będą zobowiązani do przestrzegania zmienionej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), do jak najszybszego uzyskania LEI. Nieuzyskanie LEI (przez firmę lub jej klienta) we wskazanym terminie uniemożliwi firmom spełnianie wymagań w zakresie sprawozdawczości, jakie obowiązują w UE od 3 stycznia 2018 r. Aby usprawnić wydawanie LEI, GLEIF wprowadziła funkcję agenta rejestracji, która umożliwia organizacjom udzielanie klientom pomocy w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI.

(Ten komunikat prasowy jest dostępny w następujących językach: angielskim, arabskim, chińskim (mandaryńskim), francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Proszę wybrać odpowiednią wersję z listy rozwijanej znajdującej się na górnym pasku nawigacyjnym.)

Więcej informacji o tym, jak zostać agentem rejestracji, podano tutaj.