ITSM 707855
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie lepszych, mniej kosztownych i bardziej trafnych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się, w jaki sposób

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych świadczone przez GLEIF

LEI a zarządzanie cyklem życia klienta w bankowości – 4 mld USD oszczędności na początek

Badania przeprowadzone przez McKinsey na zlecenie GLEIF wykazały, że szersze przyjęcie identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) może pomóc światowemu sektorowi bankowemu zaoszczędzić 2–4 mld USD rocznie w ramach samych kosztów onboardingu klientów. Oznacza to oszczędność rzędu 5–10% względem ogólnych wydatków sektora, które w tym zakresie kształtują się na poziomie 40 mld USD w skali roku.

Pobierz e-book GLEIF
GLEIF publikuje sprawozdanie roczne

Drugi rok z rzędu GLEIF opublikowała sprawozdanie roczne w formacie Inline XBRL, nadającym się do odczytu przez człowieka i przez maszynę, oraz w formacie HTML, z identyfikatorem podmiotu prawnego (LEI) osadzonym zarówno w sprawozdaniu rocznym, jak i w cyfrowych certyfikatach sygnatariuszy z kadry kierowniczej GLEIF.

Pobierz sprawozdanie roczne

Jedna globalna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich podmiotów nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając otwarte, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

GLEIF uważa, że każda firma na całym świecie powinna mieć tylko jedną globalną tożsamość. Ta tożsamość powinna obejmować tożsamość cyfrową. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit utworzoną w celu zarządzania jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

Webcast GLEIF Data: 2020-07-27 Zapewnienie prawdziwej wartości biznesowej w rocznej sprawozdawczości finansowej

W miarę jak organizacje przygotowują się do raportowania ESEF, Global LEI Foundation wyjaśnia korzyści płynące z jednoczesnego umieszczania LEI w rocznych sprawozdaniach finansowych i certyfikatach cyfrowych. Ten webcast zawiera proste instrukcje opisujące krok po kroku, jak wdrożyć LEI, aby osiągnąć znaczące korzyści, wykorzystując sprawozdanie roczne GLEIF 2019 jako przykład najlepszej praktyki.

Blog GLEIF Data: 2020-07-23 GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2020 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę puli danych LEI