GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się jak

Czy Państwa klient potrzebuje LEI?

Nowe przepisy unijne (MiFID II/MiFIR) wchodzą w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania. Mogą Państwo pomóc swoim klientom w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI.

Wystarczy uzyskać status agenta rejestracji

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych

świadczone przez GLEIF

Dowiedz się więcej o GLEIF

Jedna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji nadających LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając jawnych, wiarygodnych danych pozwalających w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

W GLEIF uważamy, że ostatecznie każda firma powinna posiadać jedną tożsamość. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje Grupa G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją not for profit utworzoną w celu zarządzania jedynym jawnym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Bądź na bieżąco z działaniami GLEIF

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2017-08-03 Pobierz globalny raport dot. jakości danych LEI

Według najnowszego globalnego raportu dot. jakości danych LEI w lipcu 2017 r. liczba nowo wydanych LEI podwoiła się w porównaniu ze średnią miesięczną liczbą nowych LEI wydanych w ciągu ostatniego półtora roku. W lipcu 2017 r. łączny wynik w zakresie jakości danych poprawił się i osiągnął wartość 98,63%. Te wyniki wskazują, że Globalny System LEI jest sprawny i odpowiedni do zamierzonego celu. Opublikowaliśmy także nowe raporty miesięczne zawierające analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Blog GLEIF Data: 2017-07-13 GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2017 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI