GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie lepszych, mniej kosztownych i bardziej trafnych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się, w jaki sposób
Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

Badanie przeprowadzone przez GLEIF pokazuje, że proces onboardingu obsługiwanych organizacji w sektorze usług finansowych, w tym procedury KYC, jest coraz bardziej skomplikowany. Wyniki badań potwierdzają, że zestandaryzowane podejście do weryfikacji podmiotów z wykorzystaniem kodów LEI ułatwiłoby wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

Pobierz raport z badania
Biała księga McKinsey & Company i GLEIF: Tworzenie wartości biznesowej dzięki kodom LEI

Biała księga sprawdza potencjalną ścieżkę przyjęcia LEI w sektorze prywatnym w celu usprawnienia identyfikacji podmiotów prawnych. Bada wartość biznesową LEI na rynkach kapitałowych, w transakcjach handlowych oraz dla udzielania kredytów komercyjnych.

Pobierz białą księgę

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych

świadczone przez GLEIF

Jedna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich podmiotów nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając otwarte, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

W GLEIF uważamy, że ostatecznie każda firma powinna posiadać jedną tożsamość. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit utworzoną w celu zarządzania jedynym otwartym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

Standardy Globalnego Systemu LEI Data: 2018-12-12 GLEIF opublikowała zaktualizowaną wersję 1.4 listy organów rejestracyjnych

Dnia środa, 12 grudnia 2018 r. GLEIF opublikowała zaktualizowaną wersję 1.4 listy organów rejestracyjnych GLEIF, która wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego uprawnionego źródła. Lista zawiera ponad 690 rejestrów podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na liście unikalny kod. Umożliwia użytkownikom danych identyfikatorów podmiotu prawnego łatwiejsze powiązanie identyfikatorów z innymi źródłami danych.

Blog GLEIF Data: 2018-12-18 Zaufanie i technologia: Warunki wstępne do osiągnięcia sukcesu w regulacji cyfrowej

Część IV: Sposoby wykorzystania kodów LEI do celów bezpośredniego przetwarzania, walki z przestępstwami finansowymi oraz przygotowań do globalnego ekosystemu tożsamości cyfrowej