Desktop x-wide (min-width 1920px) Desktop wide (max-width 1440px) Tablet Querformat (1024px) Tablet Hochformat (768) Narrow (600) Mobile (480)
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się jak

Czy Państwa klient potrzebuje LEI?

Nowe przepisy unijne (MiFID II/MiFIR) wchodzą w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania. Mogą Państwo pomóc swoim klientom w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI.

Wystarczy uzyskać status agenta rejestracji

Usługi w zakresie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych

świadczone przez GLEIF

Dowiedz się więcej o GLEIF

Jedna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji nadających LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając jawne, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną globalnego systemu LEI.

Nasza wizja

W GLEIF wierzymy, że ostatecznie każda firma powinna posiadać jedną tożsamość. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z globalnego indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje Grupa G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją not for profit utworzoną w celu zarządzania jedynym jawnym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Bądź na bieżąco z działaniami GLEIF

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2017-05-04 Pobierz globalny raport dot. jakości danych LEI

Najnowszy globalny raport dot. jakości danych LEI, który podkreśla poziom jakości danych całej puli danych LEI, przedstawia ulepszony wynik dla kryterium jakości danych „Kompletność”. Określa on stopień, w jakim wszystkie wymagane pola danych zawarte w rekordzie LEI są wypełnione. Wynik dla tego kryterium poprawił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,86% (z 88,03% do 91,89%). Opublikowaliśmy także nowe raporty miesięczne zawierające analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Blog GLEIF Data: 2017-05-15 GLEIF publikuje sprawozdanie roczne za rok 2016

Sprawozdanie to zawiera omówienie postępu osiągniętego w 2016 r. i podkreśla przyszłe priorytety strategiczne