GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się jak
Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

Badanie przeprowadzone przez GLEIF pokazuje, że proces onboardingu obsługiwanych organizacji w sektorze usług finansowych, w tym procedury KYC (poznaj swojego klienta), jest coraz bardziej skomplikowany. Wyniki badań potwierdzają, że ustandaryzowane podejście do weryfikacji podmiotów z wykorzystaniem kodów LEI ułatwiłoby wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

Pobierz raport z badania
Biała księga McKinsey & Company i GLEIF: Tworzenie wartości biznesowej dzięki kodom LEI

Biała księga sprawdza potencjalną ścieżkę przyjęcia LEI w sektorze prywatnym w celu usprawnienia identyfikacji podmiotów prawnych. Bada wartość biznesową LEI na rynkach kapitałowych, w transakcjach handlowych oraz dla udzielania kredytów komercyjnych.

Pobierz białą księgę

Usługi w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych

świadczone przez GLEIF

Jedna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji nadających kody LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając jawnych, wiarygodnych danych pozwalających w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI.

Nasza wizja

W GLEIF uważamy, że ostatecznie każda firma powinna posiadać jedną tożsamość. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z Globalnego Indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje Grupa G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją not for profit utworzoną w celu zarządzania jedynym jawnym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Działania i wiadomości GLEIF

List przewodniczącego FSB do przywódców G20 spotykających się w Buenos Aires Data: 2018-11-26 List przewodniczącego FSB do przywódców G20 spotykających się w Buenos Aires

W liście do przywódców G20 przewodniczący Rady Stabilności Finansowej (FSB) poruszył między innymi temat wykorzystania zalet nowych technologii finansowych przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka: „Tam, gdzie ryzyka są istotne, są one traktowane proporcjonalnie do tych już obecnych w systemie finansowym i spójnie z nimi. Gwarantuje to, że regulacje nie stłumią dynamiki i innowacyjności. (…) Mówiąc bardziej ogólnie, FSB oraz podmioty tworzące standardy badają, w jaki sposób szeroki zakres innowacji – w tym technologia rozproszonych rejestrów, globalny identyfikator podmiotów prawnych (LEI), sztuczna inteligencja i różne technologie płatności – mógłby wspierać stabilność finansową i przynosić jednocześnie większe korzyści konsumentom i firmom”.

Blog GLEIF Data: 2018-11-29 Modernizacja sektora finansowania handlu dzięki kodom LEI

Identyfikator podmiotu prawnego jest kluczem do szybszych, tańszych i bardziej bezpiecznych rozwiązań w przyszłości w sektorze transakcji handlowych