Desktop x-wide (min-width 1920px) Desktop wide (max-width 1440px) Tablet Querformat (1024px) Tablet Hochformat (768) Narrow (600) Mobile (480)
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation

Umożliwiamy podejmowanie inteligentniejszych, mniej kosztownych i trafniejszych decyzji o potencjalnych kontrahentach

Usługi Dowiedz się jak

Czy Państwa klient potrzebuje LEI?

Nowe przepisy unijne (MiFID II/MiFIR) wchodzą w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania. Mogą Państwo pomóc swoim klientom w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI.

Wystarczy uzyskać status agenta rejestracji.

Usługi w zakresie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych

świadczone przez GLEIF

Dowiedz się więcej o GLEIF

Jedna tożsamość dla każdej firmy

Misja GLEIF

GLEIF zarządza siecią partnerskich organizacji nadających LEI, świadcząc rzetelne usługi oraz dostarczając jawne, wiarygodne dane pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować podmioty prawne z całego świata. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną globalnego systemu LEI.

Nasza wizja

W GLEIF wierzymy, że ostatecznie każda firma powinna posiadać jedną tożsamość. Identyfikator LEI pozwoli urzeczywistnić ten cel. Korzystanie z globalnego indeksu LEI umożliwia uczestnikom rynku cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny.

Struktura zarządzania

Inicjatywą LEI kieruje Grupa G20 wraz z Radą Stabilności Finansowej (FSB). Utworzona przez FSB w roku 2014 GLEIF jest ponadnarodową organizacją not for profit utworzoną w celu zarządzania jedynym jawnym, niezastrzeżonym systemem identyfikacji podmiotów prawnych stanowiącym dobro publiczne.

Bądź na bieżąco z działaniami GLEIF

Działania i wiadomości GLEIF

Raporty dot. jakości danych GLEIF Data: 2017-06-07 Pobierz globalny raport dot. jakości danych LEI

Najnowszy globalny raport dot. jakości danych LEI wskazuje, że ogólny poziom jakości danych wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 98,41% do 98,56%. Ocena punktowa stanowi procent wszystkich rekordów danych LEI, których zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami jakości została potwierdzona. Poprawę wyniku można dostrzec zwłaszcza w kryterium jakości „Kompletność”. Opublikowaliśmy także nowe raporty miesięczne zawierające analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Blog GLEIF Data: 2017-05-19 Aktualności na temat identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI): Aktualizacja – maj 2017

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI)