Prasa i media Blog GLEIF

Wraz z fundacją Trust over IP wprowadzamy globalny standard wiarygodności w Internecie

GLEIF dołącza do międzybranżowego sojuszu mającego na celu ustanowienie globalnego standardu wiarygodności dla przedsiębiorców i konsumentów


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2020-05-27
  • Odsłon:

trust-8-750x422

Cyfryzacja procesów i transakcji dotyczy różnorodnych branż: od bankowości po zarządzanie łańcuchem dostaw. Start-upy oraz nowe technologie rzucają wyzwanie tradycyjnym modelom biznesowym, zmuszając do szybszego działania, sprawniejszego reagowania na zmiany oraz wykraczania poza konwencjonalne cykle rozwoju produktu. Stopniowe uzupełnianie istniejących produktów o nowe funkcje musi ustąpić miejsca zupełnie nowemu podejściu organizacji do zarządzania danymi oraz interakcji z dostawcami i klientami.

Podobnie jak w świecie handlu tradycyjnego, również w gospodarce cyfrowej warunkami koniecznymi są zaufanie i przejrzystość. Wszyscy gracze działający w ramach globalnego łańcucha dostaw muszą mieć pewność, że osoba lub organizacja, z którą mają do czynienia, jest tą, za którą się podaje. Sercem cyfrowej transformacji jest zarządzanie tożsamością. Jednak w sytuacji, w której zarządzanie tożsamością cyfrową ma coraz bardziej silosowy charakter, istnieje ryzyko, że zastrzeżone platformy i rozwiązania będą hamować wprowadzanie innowacji i przyczyniać się do większej frustracji użytkowników.

Sukces naszej gospodarki zależy od naszej zdolności do wspólnego ustanowienia globalnego standardu wiarygodności w cyfrowym świecie.

W związku z tym GLEIF z dumą ogłasza, że jest członkiem fundacji Trust over IP (ToIP) oraz wnosi wkład w jej działalność. Fundacja ToIP to nowo powstały międzybranżowy sojusz mający na celu promowanie globalnych standardów wiarygodności oraz umożliwienie bezpiecznej wymiany i weryfikacji danych pomiędzy dwoma dowolnymi podmiotami korzystającymi z Internetu.

Działająca w ramach Linux Foundation fundacja ToIP jest niezależnym projektem, który łączy organy rządowe, organizacje non profit oraz interesariuszy z sektora prywatnego, działających w branżach finansów, opieki zdrowotnej, oprogramowania biznesowego i nie tylko. Celem fundacji jest ulepszenie uniwersalnych protokołów bezpieczeństwa i ochrony prywatności w trosce o dobro konsumentów i przedsiębiorców w erze transakcji cyfrowych. Fundacja ToIP wprowadzi niezawodny, wspólny standard, dzięki któremu klienci i przedsiębiorcy będą mieli pewność, że odbierane przez nich dane pochodzą z zaufanego źródła. Umożliwi to nawiązywanie kontaktów, wchodzenie w interakcje oraz wprowadzanie innowacji z większą szybkością oraz na większą skalę, niż jest to możliwe obecnie.

Jako członek wnoszący wkład w działalność fundacji będziemy współpracować z innymi czołowymi organizacjami, takimi jak Accenture, BrightHive, Cloudocracy, Evernym, Finicity, IBM Security, Lumedic, Mastercard, MITRE i nie tylko, aby na neutralnym forum działać na rzecz wprowadzania cyfrowych standardów wiarygodności.

Sojusz będzie korzystać z cyfrowych modeli tożsamości, wykorzystujących interoperacyjne portfele cyfrowe i referencje, a także z nowego standardu W3C Verifiable Credentials, aby umożliwić konsumentom, przedsiębiorcom i organom rządowym lepsze zarządzanie ryzykiem, zwiększenie wiarygodności w przestrzeni cyfrowej oraz ochronę wszelkich form tożsamości w Internecie.

Inicjatywa ta idealnie wpisuje się w strategię GLEIF, mającą na celu promocję Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (GLEIS) jako kluczowego elementu procesu interoperacyjnej, otwartej transformacji cyfrowej. GLEIS rozwiązuje problem wiarygodności podmiotów prawnych w skali globalnej. System ten, zatwierdzony przez organy regulacyjne i nadzorowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), jako jedyny ustanawia ogólnie uznawaną, monitorowaną i ujednoliconą globalną tożsamość podmiotów prawnych, powiązaną z krajowym systemem identyfikacji. Podstawą systemu są otwarte dane, co oznacza, że dostęp do LEI i powiązanych danych referencyjnych uzyskać może dowolna osoba lub firma. Ponadto GLEIS łączy procesy tradycyjne i internetowe, służąc jako narzędzie do identyfikacji kontrahenta w dowolnej transakcji. Może również gromadzić dane na temat podmiotów prawnych przechowywane w repozytoriach.

GLEIF już podejmuje działania mające na celu zademonstrowanie istotnych, unikatowych korzyści, jakie LEI może zapewnić w obszarze zarządzania tożsamością cyfrową i przypadków użycia. Niedawno ogłosiliśmy rozpoczęcie współpracy z Evernym, jednym z członków założycieli komitetu sterującego fundacji ToIP, w celu przeprowadzenia demonstracji „portfeli organizacyjnych”, mających na celu zwiększenie wiarygodności i przejrzystości w transakcjach cyfrowych. Prototyp rozwiązania, symulujący proces składania dokumentów do organu nadzorczego, przedstawiał sposób, w jaki podmioty prawne mogą potwierdzać tożsamość pracowników i zajmowane przez nich stanowiska przy użyciu cyfrowych referencji powiązanych z LEI organizacji w ramach łańcucha wiarygodności opartego na technologii blockchain. Jest to rozwiązanie, które stosuje w przypadku organizacji koncepcję suwerennej tożsamości, dotychczas mającej zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych. Powstało ono w odpowiedzi na postępującą cyfryzację aktywności biznesowej oraz potrzebę zwiększenia transparentności i wiarygodności w celu weryfikacji tożsamości osób działających w imieniu organizacji.

Niezmiernie cieszy nas możliwość współpracy z szerzej pojętą branżą na rzecz postępu w dziedzinie wiarygodności w przestrzeni cyfrowej w ramach fundacji ToIP i innych inicjatyw. W dzisiejszym cyfrowym świecie zaufanie ma kluczowe znaczenie, w związku z czym nie powinniśmy bać się kwestionowania istniejących procesów w Internecie w imię większego dobra. Sojusz stanowi neutralne środowisko ważnych rozmów na ten temat, ułatwiające współpracę przedstawicieli branży przy tworzeniu globalnego standardu, który przyniesie korzyści przedsiębiorcom i konsumentom.

Aby dowiedzieć się więcej o fundacji ToIP, obejrzyj niedawne webinarium z udziałem kierownik ds. standardów GLEIF, Karli McKenny, oraz innych członków ToIP. Można je obejrzeć tutaj.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Tożsamość cyfrowa, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Przypadek biznesowy LEI, Otwarte dane