Prasa i media Blog GLEIF

Zapraszamy do udziału w webinarium 9 czerwca 2016 r., którego gospodarzem będzie GFMA, na temat zbliżających się inicjatyw związanych z wdrażaniem LEI

Informacje na temat postępów we wdrażaniu LEI od przedstawicieli Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-05-30
  • Odsłon:

motif-abstract-6-750x250

W dniu 9 czerwca 2016 r. w godz. 8:15 - 9:30 EST odbędzie się webinarium, którego gospodarzem będzie Globalne Stowarzyszenie Rynków Finansowych (GFMA), na temat zbliżających się inicjatyw związanych z wdrażaniem Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Aby zarejestrować się do udziału w webinarium i otrzymać informacje dotyczące omawianych tematów, należy skorzystać z odsyłaczy podanych poniżej.

Uczestnicy będą mieć możliwość uzyskania aktualnych informacji oraz wymiany opinii z Josephem Tracy’m, Przewodniczącym Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Stephanem Wolfem, CEO Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz Robin Doyle, członkiem zarządu GLEIF, a także Giulią Ferraris, Specjalistą ds. Polityki Globalnego Stowarzyszenia Rynków Finansowych.

Webinarium dotyczyć będzie m.in. następujących tematów:

Gromadzenie danych na temat jednostek macierzystych i jednostek dominujących najwyższego szczebla podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1

LEI ROC opublikował 10 marca 2016 r. dokument zatytułowany „Gromadzenie danych na temat jednostek macierzystych i jednostek dominujących najwyższego szczebla podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1”. Dokument ten zawiera propozycję stworzenia procesu gromadzenia danych „Poziomu 2” uzupełniających istniejące obecnie dane referencyjne „Poziomu 1”.

Podsumowanie: LEI to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodowa Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Norma ISO 17442 definiuje zestaw cech lub danych referencyjnych stanowiących podstawowe elementy identyfikacyjne. Określa ona minimalne dane referencyjne, które muszą być zawarte w każdym LEI:

  • oficjalną nazwę podmiotu prawnego zgodnie z wpisem do oficjalnego rejestru.
  • adres siedziby podmiotu prawnego.
  • państwo założenia.
  • kody oznaczające nazwy państw oraz ich jednostki administracyjne.
  • data pierwszego nadania LEI; data ostatniej aktualizacji informacji LEI; oraz data wygaśnięcia, jeżeli ma zastosowanie.

Dodatkowe informacje mogą zostać zarejestrowane na podstawie uzgodnienia z podmiotem prawnym oraz odpowiednim podmiotem nadającym LEI. Informacje dostępne do chwili obecnej jako dane referencyjne podmiotów prawnych określane są jako dane „Poziomu 1”. Udzielają one odpowiedzi na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „Kto jest kim”. Dokument LEI ROC opublikowany w marcu 2016 r. dotyczy procesu zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI, tak aby obejmowały one dane „Poziomu 2”, czyli udzielały również odpowiedzi na pytanie o relacje własności, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

W trakcie webinarium uczestnicy uzyskają informacje o planowanym podejściu LEI ROC do gromadzenia danych na temat jednostek macierzystych i jednostek dominujących najwyższego szczebla oraz aktualne dane na temat kolejnych kroków w projekcie GLEIF mającym na celu rozpoczęcie wdrożenia tego etapu pod koniec 2016 roku.

Postępy w programie zarządzania jakością danych GLEIF

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest odpowiedzialna za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI, GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI. GLEIF udostępnia co miesiąc raporty określające poziom jakości danych osiągnięty do chwili obecnej w Globalnym Systemie LEI.

W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI, fundacja GLEIF, w bliskiej współpracy z LEI ROC oraz podmiotami nadającymi kody LEI zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, wszechstronność i spójność rekordów danych LEI. Ustalenie zestawu zdefiniowanych kryteriów jakości zapewnia przejrzyste i obiektywne normy oceny poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI.

Więcej informacji na temat programu zarządzania jakością danych GLEIF można uzyskać w trakcie webinarium. W przyszłości program zarządzania jakością danych GLEIF będzie nadal doskonalony i stopniowo będzie obejmować określone wcześniej kryteria jakości oraz powiązane z nimi metody kontrolne.

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.pl-750x364

Dostęp i korzystanie z danych LEI: funkcje Globalnego Indeksu LEI

Podmioty dążące do realizacji inicjatywy LEI, tzn. Grupa G20, Rada Stabilności Finansowej oraz liczne światowe organy nadzorujące podkreślały potrzebę stworzenia LEI w powszechnym interesie publicznym. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem łatwego dostępu do globalnej liczby LEI. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (Globalny Indeks LEI). Zawiera on codziennie aktualizowane informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej. Globalny Indeks LEI oraz wyszukiwarka LEI opracowana przez GLEIF zapewnia dogodny i bezpłatny dostęp do pełnych danych LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przy pomocy wyszukiwarki LEI, GLEIF udostępnia również kluczowe fakty, liczby i dane statystyczne dotyczące globalnej populacji LEI w postaci interaktywnych wykresów oraz mapy umożliwiającej prezentację szczegółowych danych na temat poszczególnych krajów.

W trakcie webinarium omówione zostaną funkcje Globalnego Indeksu LEI dostępne w chwili obecnej oraz dodatkowe funkcje planowane na przyszłość.

Zbliżające się inicjatywy regulacyjne Unii Europejskiej związane z przyjęciem LEI

W ramach webinarium omówione zostaną również działania regulacyjne Unii Europejskiej mające na celu rozszerzenie wymogu obowiązywania i zastosowania LEI określonego m.in. w Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych dotyczącej rynku papierów wartościowych, firm inwestycyjnych i ich pośredników.

W dniu 10 lutego 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała udzielenie krajowym organom właściwym oraz uczestnikom rynku dodatkowego roku na osiągnięcie zgodności z zasadami określonymi w Dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych. Obecnie obowiązujący termin ostateczny to 3 stycznia 2018 r. Według opinii organu wykonawczego Unii Europejskiej „przyczyną przedłużenia jest złożoność infrastruktury technicznej koniecznej do skutecznej realizacji pakietu określonego w Dyrektywie”.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Jakość danych, Zasady zarządzania, Regulacje, Zgodność, MiFID II / MiFIR