Prasa i media Blog GLEIF

8. wpis w serii LEI Lightbulb — Rada Stabilności Finansowej udziela pełnego poparcia dla szerokiego zastosowania LEI w płatnościach globalnych

Główne zalecenie Rady Stabilności Finansowej (FSB) dotyczące szerszego stosowania LEI w płatnościach spowoduje przyspieszenie przyjęcia LEI na całym świecie. Najbardziej bezpośrednim celem jest ułatwienie płatności transgranicznych. GLEIF wyjaśnia, dlaczego teraz jest idealny moment, aby instytucje finansowe ubiegały się o status agenta ds. weryfikacji w ramach Globalnego Systemu LEI.


Autor: Clare Rowley

  • Data: 2022-07-13
  • Odsłon:

Rada Stabilności Finansowej (FSB) w pełni poparła przełomowe zalecenie szerszego przyjęcia LEI w globalnym ekosystemie płatniczym. W ubiegłym tygodniu FSB opublikowała raport, w którym zachęca globalne instytucje normalizacyjne i organizacje międzynarodowe działające w obszarze finansów, bankowości i płatności do wprowadzenia w swoich pracach odniesień do LEI. W raporcie zaleca się również opracowanie wytycznych i podjęcie dalszych działań w zakresie wykorzystania kodów LEI jako standardowego identyfikatora na listach sankcji oraz podstawowego sposobu identyfikacji klientów lub beneficjentów będących podmiotami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem należytej staranności wobec klienta oraz przelewów bankowych.

Podstawowym celem krótkoterminowym zawartym w najnowszym raporcie FSB, opublikowanym w ramach planu działań G20 w zakresie usprawnienia płatności transgranicznych, jest zachęcenie do stosowania kodów LEI w płatnościach transgranicznych. FSB uznała, że LEI pomaga w realizacji założeń planu działań G20, przyczyniając się do przyspieszenia transakcji, obniżenia ich kosztów, zwiększenia przejrzystości i integracji, przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa i ochrony.

W związku z tym banki i instytucje finansowe będą zmuszone do szybkiego wprowadzenia LEI jako integralnego elementu infrastruktury płatności transgranicznych, ponieważ wiążą się z tym ogromne korzyści. Oprócz obniżenia kosztów i zwiększenia szybkości oraz przejrzystości transakcji, LEI może również ułatwić bezpośrednie przetwarzanie danych (STP) jak również kontrolę sankcji, jednocześnie ułatwiając zachowanie zgodności z zasadami należytej staranności „Poznaj swojego klienta” (KYC).

Ponadto w raporcie zaleca się, aby instytucje normalizacyjne (np. BCBS, CPMI, IOSCO, FATF) oraz organizacje międzynarodowe (MFW, OECD, Bank Światowy) rozważyły ewentualne możliwości wykorzystania kodów LEI jako standardowego identyfikatora na listach sankcji lub jako podstawowego sposobu identyfikacji klientów lub beneficjentów będących podmiotami prawnymi. To pokazuje, że potrzebny jest szerszy ekosystem wspierający rozwój płatności transgranicznych — oparty na jednym globalnym identyfikatorze dla podmiotów prawnych, który może być wykorzystany do usprawnienia kontroli zgodności w różnych systemach.

Mając to na uwadze, banki i instytucje finansowe, które w przypadku określonych transakcjach płatniczych, zarówno międzynarodowych, jak i innych, będą wkrótce musiały weryfikować, czy klienci będący podmiotami prawnymi posiadają kod LEI, powinny rozważyć ubieganie się o status agenta ds. weryfikacji w ramach Globalnego Systemu LEI. Korzyść jest tu podwójna: lepsza obsługa klienta dzięki prostszemu, szybszemu i wygodniejszemu procesowi nadawania kodów LEI klientom oraz ogromne usprawnienia w przyjmowaniu klientów i zarządzaniu ich cyklem życia w banku lub instytucji finansowej. To naprawdę jest rozwiązanie z korzyścią dla obu stron.

Szersze konsekwencje przyjęcia LEI w płatnościach transgranicznych

Raport FSB ma na celu promowanie stosowania kodów LEI w transakcjach międzynarodowych, ale zarówno siła, jak i dalekosiężny zakres tych rekomendacji mogą przyspieszyć szerokie wdrożenie LEI w wielu innych scenariuszach płatności. Jeśli bowiem banki i instytucje finansowe będą zmuszone do nadawania swoim klientom kodów LEI do obsługi transakcji międzynarodowych, to logicznym następstwem dla uczestników ekosystemu płatniczego będzie wykorzystanie i optymalizacja LEI w celu zwiększenia efektywności także innych operacji płatniczych oraz zapewnienia klientom większej przejrzystości i zaufania.

Już dziś prowadzone są aktywne konsultacje i podejmowane zobowiązania przez organy nadzoru finansowego, mające na celu zalecenie lub nakazanie szerszego stosowania kodów LEI w globalnej przestrzeni płatniczej.

  • W ubiegłym roku Komisja Europejska (KE) oficjalnie uznała przydatność kodu LEI jako unikalnego mechanizmu wspierającego przejrzystość w działaniach AML oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT). Dwie propozycje legislacyjne nawołują do używania kodu LEI w pewnych scenariuszach identyfikacji oraz weryfikacji klienta, tam gdzie jest to możliwe.
  • Także w ubiegłym roku KE podjęła osobną inicjatywę, mającą na celu zidentyfikowanie przeszkód w tworzeniu skutecznych ogólnoeuropejskich rozwiązań w zakresie płatności natychmiastowych. W ramach strategii konsultacyjnej KE opublikowała ankietę mającą zbadać potencjał LEI w zakresie wspierania kontroli transakcji płatności natychmiastowych pod kątem sankcji i list zagrożeń.
  • Bank Anglii potwierdził swoje poparcie dla wspierania szerszego stosowania LEI i począwszy od lutego 2023 roku wprowadzi kod LEI do komunikatów płatniczych w systemie CHAPS zgodnych z normą ISO 20022 na zasadzie dobrowolności („wysyłanie opcjonalne”). Bank Anglii zachęca wszystkich bezpośrednich użytkowników systemu CHAPS do jak najszybszego rozpoczęcia korzystania z kodów LEI, ale nie stanie się to obowiązkowe aż do wiosny 2024 roku, kiedy to Bank Anglii zacznie wymagać korzystania z kodów LEI w określonych okolicznościach, a z czasem chce poszerzyć ten obowiązek na wszystkich użytkowników. W szczególności Bank Anglii wprowadzi obowiązek stosowania kodów LEI w przypadkach, gdy płatność będzie wymagać przesyłu środków pomiędzy instytucjami finansowymi. Będzie też monitorować korzystanie z LEI we wszystkich transakcjach w celu oceny, czy obowiązek podawania kodu LEI powinien zostać rozszerzony na wszystkie płatności w systemie CHAPS.
  • W celu szerszego wykorzystania kodów LEI w transakcjach transgranicznych oraz ułatwienia handlu i inwestycji transgranicznych, w ramach chińskiego systemu transgranicznych płatności międzybankowych (CIPS) opracowano innowacyjny produkt „CIPS Connector” zapewniający zintegrowaną usługę jednoetapową dla różnych transakcji transgranicznych w RMB pomiędzy bankami i przedsiębiorstwami. Każdy użytkownik CIPS Connector ma przypisany kod LEI, który służy do aktywacji narzędzia, a także stanowi obowiązkowy element w transakcjach biznesowych.
  • W styczniu 2021 r., co było pierwszym rozwiązaniem tego typu, Bank Rezerw Indii wprowadził wymóg używania LEI we wszystkich transakcjach płatniczych o łącznej wartości 500 milionów rupii i więcej, realizowanych przez podmioty w systemie rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym (Real-Time Gross Settlement, RTGS) oraz krajowym systemie elektronicznego transferu środków (National Electronic Funds Transfer, NEFT).

Dlaczego LEI w płatnościach?

Kod LEI jest uważany za ważne narzędzie w płatnościach, ponieważ umożliwia jednoznaczną identyfikację stron każdej transakcji. Spełnia podstawowy warunek przetwarzania płatności — precyzyjną identyfikację płatnika i odbiorcy. Tego nie oferuje żaden inny obecny identyfikator w płatnościach. Na przykład międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) służy do jednoznacznego identyfikowania rachunków płatnika i odbiorcy, natomiast kody identyfikacyjne jednostki (BIC) są wykorzystywane do kierowania płatności do odpowiednich oddziałów i pododdziałów instytucji finansowych.

We współczesnych cyfrowych sieciach płatniczych transakcje muszą być szybsze, tańsze i bezpieczniejsze. Po wprowadzeniu kodu LEI jako atrybutu danych w komunikatach płatniczych każdy podmiot prawny będący inicjatorem lub beneficjentem może zostać natychmiast i automatycznie zidentyfikowany.

Zostań agentem ds. weryfikacji

W ujęciu zbiorczym powyższe zjawiska wskazują na bardzo silny wzrost poparcia dla LEI w obszarze płatności. To sygnalizuje, że już w niedalekiej przyszłości LEI może stać się powszechnie stosowanym narzędziem zaufania w obszarze płatności. Mając to na uwadze, GLEIF zachęca banki i instytucje finansowe do aktywnego wspierania dobrowolnego przyjęcia kodów LEI przez klientów przed wprowadzeniem obowiązku ich używania w obszarze płatności.

Uzyskanie statusu agenta ds. weryfikacji w nowym Globalnym Systemie LEI jest obecnie oczywistym wyborem. Oprócz ułatwienia procesu wdrażania LEI w przyszłości dzięki sprawniejszemu nadawaniu kodu LEI i zapewnieniu łatwiejszego dostępu do niego dla klientów, uzyskanie statusu agenta ds. weryfikacji może przynieść znaczące korzyści samym instytucjom finansowym. Wykorzystując „zwykłe” procesy wdrażania do pozyskiwania kodu LEI dla klientów, instytucje finansowe mogą poprawić obsługę klienta, ułatwić transformację cyfrową i zmniejszyć koszty zarządzania cyklem życia klienta.

Dowiedz się więcej o tym, jak zostać agentem ds. weryfikacji w witrynie GLEIF.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Clare Rowley jest dyrektorem ds. operacji biznesowych w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Przed rozpoczęciem współpracy z GLEIF pani Rowley pracowała w Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierowała inicjatywami technologicznymi usprawniającymi programy naprawcze banków i wniosła wkład w badania nad kredytami hipotecznymi wysokiego ryzyka. Clare Rowley jest posiadaczką tytułu CFA® i ma tytuł magistra w zakresie analiz prognostycznych z Uniwersytetu Northwestern.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Regulacje, Agenci ds. weryfikacji